Vďaka Korona vírusu si ľudstvo spracováva posledné globálne deštruktívne kódy svojej existencie

Vďaka Korona vírusu si ľudstvo spracováva posledné globálne deštruktívne kódy svojej existencie

Strach o prežitie je v nás hlboko zakorenení z katastrof, ktoré máme od nepamäti ukryté v duši. Dnes je však situácia iná. Vieme, že sme 100% tvorcovia reality. Nič nám nehrozí a všetko je v poriadku. Planéta sa významne kalibruje na frekvenciu vyšších dimenzií, a tak sa zbavujeme oveľa častejšie negatívnych presvedčení, ktoré musíme už definitívne zanechať za sebou. Na svete sú vyvolané zmeny, ktoré sa týkajú nás všetkých. Zasahujú hlboko naše srdce. Vyťahujú z nás bolesť, spôsobujú nám strach. Tí, ktorí to ešte nevedia, musia skutočne zažívať veľké muky vo svojej mysli.

V tichu pochopíme, že všetko sa deje dokonale k vibračnému posunu. Aby sme rapidne zmenili vibrácie planéty, bolo potrebné zapojiť do situácie všetkých ľudí. Tí, ktorí odchádzajú pomohli, teda prispieť k náprave starých zranení Zeme a ich odchod sa deje v súlade s ich plánom duše.

Viete, čo sa už deje v novej realite? Vychádza slnko. Ľudia prekukli, že príliš prepadli svojim strachom. Aj vďaka masovému odchodu duší sme si uvedomili, že by sme si mali tvoriť udalosti v súlade s láskou a životom. Možno sme to ešte pred tým nezvládli, lebo v našom podvedomí boli ukryté posledné rany zániku Zeme a ľudstva. Pristupujeme k sebe s láskou. Je to cenná lekcia, o tom, ako nám nevedomá myseľ dokáže riadiť každodenný život. Globálne vedomie sa opäť posúva aj na základe ďalšieho transformovaného bloku vďaka nám všetkým. Znova sme to zvládli ako toľkokrát pred tým. Táto udalosť pozitívne ovplyvní ďalšie naše bytie.

S láskou,

Pozorovateľka života

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/