Otázky a odpovede

Najnovšie otázky & odpovede

Pozorovateľka, máš okolo seba ľudí, ktorí majú podobnú skúsenosť ako ty? Sú dvojplamenné príbehy totožné?

Ďakujem za otázku, potešila ma. Od založenia vlastného blogu som dostala niekoľko potvrdení od svojich čitateľov, ktorí prežívali veľmi podobnú situáciu ako ja alebo si uvedomili totožné veci, ktoré som opisovala v článku. Naše príbehy sa na seba podobali. S väčšinou z nich sa osobne ani nepoznám, vždy sme viedli iba online konverzácie, no porozumenie je hlboké. S niektorými sme sa spoločne stretli a kamarátstva pretrvávajú. Na začiatku sme žili rovnaké bolesti, ale postupne sme sa dostávali z vlastných blokov. Išli sme etapami dvojplamennej cesty a ani sme netušili, ako dlho budú trvať alebo kde sa nachádzame. Pozitívne je, že sme sa spoločne posunuli do slobody a väčšej sebalásky. Tak je to pre život prirodzené, že rovnako zmýšľajúci ľudia sa spájajú spolu, vystihuje to zákon rezonancie. Správy a príbehy jedincov mi pomohli lepšie vnímať situáciu v globálnom vedomí. Existuje veľa smerov, ktorými sa môžeme vyvíjať na Zemi, Je jasné, že veľká väčšina si zvolila transformáciu cez vzťahy. Príbehy sú totožné, aj keď sa nedejú v rovnakom čase. S jednou kamarátkou sme navzájom zdieľali azda všetky detaily na DP ceste. Svojho DP spoznala trošku neskôr ako ja. Jej zážitky sa mi zdali identické s tým, čo som prežila v minulosti. Ja som jej zase hovorila svoje zážitky a aj poznanie, že niektoré témy prestanú bolieť. O pár týždňov mi to potvrdila. Domnievam sa, že v mojich článkoch sa môže niekto nájsť aj oveľa neskôr, pretože ho DP cesta ešte len čaká. Zdá sa, že transformácia cez DP sa skracuje u mladších ročníkov.

Cítim sa zranená, nechcená, nemilovaná. Ako liečiť tieto vnútorné zranenia?

Skvelé, že ste odhalili svoje zranenia a uvedomujete si ich. V prvom rade treba veľké seba-prijatie. Realita sa odohráva podľa pokriveného vnútorného nastavenia. Zodpovedaným krátkych otázok veľmi ľahko odhalíte, ako pristupujete k sebe. „V čom ma odmietajú druhí ľudia? Prečo ma nemilujú?“ Moji blízki si ma nevšímajú, nejavia o mňa záujem, partner sa mi nevenuje. Druhí ľudia sú Vaše zrkadlo. Skúste, teda opraviť správanie k svojej osobnosti, ak vás okolie nemiluje začnite sa milovať! Už sa nekritizujte. Robte veci sama a dávajte si tú najlepšiu starostlivosť. Nasýťte si pozornosť k svojej duši. Postupne v prijatí, že ste na to „sama“ začnete byť šťastná teraz a tu. Až, keď budete mať hlboko precítenú lásku v samote, vaša opravená vnútorná vibrácia sa bude odrážať navonok! Byť sama v láske a byť sama v nedostatku je veľký rozdiel. Nepotlačujte svoje emócie ani strach, lebo aj cez ich neprijatie sa Vám môže z okolia zrkadliť odmietanie. Uprednostňujte svoje potreby a spravte to, čo žiadate od druhých. Budovanie stability prebieha v niekoľkých etapách. Obdobia spojenia s dušou a odpojenia sa budú striedať, až, kým sa nevytrénujeme a nebudeme dlhodobo prežívať spokojnosť. My všetci trpíme rôznymi zraneniami, ktorých sme sa prišli zbaviť, tým, že si ich najprv prežijeme v dualite, a potom sa navrátime do jednoty, kde je len pochopenie a láska. V jednote zistíme, že odmietanie od blízkych bola len naša ilúzia.

Kto je dvojplameň?

Dvojplameň sú dve polovice jednej duše, pričom každá z nich je celistvá. Duša sa skladá z dvoch polarít, zo ženského princípu a z mužského. Mužský princíp sa spája s tým ženským, pričom obe majú v sebe pevne ukotvenú opačnú polaritu. Tieto dve dokonalé častice môžu spolu splynúť do jednoty, až keď každá z nich bude energeticky a emočne úplne stabilná. Jednotu medzi dvojplameňmi by sme mohli prirovnať k symbolu yin-yang.

Prečo sú dvojplamenné vzťahy tak bolestivé a náročné?

Na začiatku dvojplamenného vzťahu sa nám zdá, že nás partner zraňuje a spôsobuje nám bolesť svojimi činmi, slovami a i. Ako sa však posúvame do jednoty, každým jedným vyčistením bloku, sa ukazuje hlbšia pravda. V bezpodmienečnej láske rozpoznávame, že sami sme si vytvárali realitu, podľa vnútorných negatívnych vzorcov. Ich liečením urýchľujeme vývoj našej duše. Neskôr chápeme, že nám partner pomohol sa dokonale uzdraviť, aj vďaka odzrkadľovaniu našich blokov, ktoré sa javili ako ubližovanie z jeho strany. Vďaka veľkej láske, ktorú cítime k nášmu dvojplameňu, konečne dokážeme prekonať všetky prekážky na ceste do jednoty.

Kedy sme pripravení stať sa dvojplameňom?

Cesta sa ukáže každému, kto sa snaží pracovať na sebe a je pripravený sa pozrieť na všetky stránky svojej duše s úplným prijatím a láskou. V nevedomom štádiu sa ešte nedokážeme milovať natoľko, aby sme prijali svoje tienisté alebo dokonalé stránky. Vtedy si to osvojujeme cez takzvaného karmického partnera, ktorý nás učí milovať sa a odpustiť si. Tieto vzťahy sú často o obviňovaní partnera, hádzaní chýb na druhých alebo obdivom charakterových čŕt u iných ľudí. To čo nám druhí zrkadlia, sú ale aj naše kvality a tiene. V dvojplamennom vzťahu vnímame partnera ako súčasť seba, a tak konečne dokážeme uznať našu dokonalosť a cítiť veľkú lásku, čo je základný predpoklad vstupu do jednoty.

Prečo sú dôležité dvojplamenné vzťahy?

Dvojplamenné vzťahy sú dôležite, aby zbúrali staré ponímanie sveta a deštruktívne vzorce lásky založenej na egu. Každý, komu sa podarí ukotviť v sebe bezpodmienečnú lásku začína byť veľmi stabilný a jasný pilier v celej sieti nového sveta. Dvojplamenné páry vyžarujú vibrácie dokonalej lásky na niekoľko metrov, z ktorej čerpajú nie len oni dvaja, ale aj ich rodina a okolie. Dvojplamenná cesta plná bolesti, pádov a rozchodov, bola naplánovaná práve pre dokonalé vyčistenie a stabilitu. Elektromagnetické pole v stabilnom páre už nezaniká, ale rastie s prehlbujúcou sa láskou medzi partnermi. Čím viacej dvojplamenných párov sa spojí, tým viacej je svetu ukázaný príklad dokonalej lásky, ktorý je tu pre každého. Tvoríme novú dekádu našej planéty. Približne v roku 2060-2080 bude takmer celá Zem pokrytá aktívnou energiou nových vzťahov.

Prečo sa stále učíme cez karmické lekcie?

Ak vychádzam z môjho poznania jednoty, karmické lekcie zanikajú hneď, ako si dostatočne začneme uvedomovať, že sme tvorcami vlastnej reality. K tomu nám dopomôže láska či už k partnerovi, k deťom alebo rodičom. V úplnom uvedomení si svojho vedomia, pristupujem ku všetkým negatívnym situáciám alebo osobám s otázkou: „ Prečo si tvorím tento problém a čo sa mám z toho naučiť? Čo mi moje okolie zrkadlí?“ Ako majster svojej reality dokážem materializovať harmonický vzťah so svojou dokonalou láskou, ak som dostatočne opravil/a deštrukčné kódy, ktoré mi v tom bránili.

Môžu byť dvojplamene rovnakého pohlavia?

Áno, môžu! Aj v páre rovnakého pohlavia sa väčšinou jeden prejavuje v dominantnejšom mužskom princípe a druhý partner zastáva skôr ženský princíp. Na svete je veľa dvojplameňov, žena-žena alebo muž-muž, ktorí už spolu žijú v harmónií. Ak budete hľadať, určite natrafíte na internete na kopec dvojíc opisujúcich ich konkrétne problémy na ceste k zjednoteniu. Nedávno som si pozrela dve známe youtuberky z americkej twin flame komunity. Jedna žena z páru sa prejavuje viacej v mužských energiách. Vďaka láske k svojej partnerke si konečne prijala, že aj ona je žena a učí sa správať žensky- vyjadrovať emócie, prijímať svoj hnev. Partnerka v ženskej polarite naopak obdivuje silné stránky ženy v mužskej polarite. Takto isto to funguje v mužskom páre dvojplameňov.

Som sám, ešte som nestretol svoj dvojplameň ako ho nájdem?

Dvojplameň ste Vy! Hľadajte sám seba a spoznávajte sa. Ak netvoríte s nikým pár a máte čas sa venovať svojej duši je to veľmi dobrá východisková situácia. Skúste sa zamerať na to ako sa cítite v samote: 1. Samotu nemám rád a hľadám niekoho, kto by mi vyplnil môj voľný čas, kto by ma miloval, kto by so mnou chodil na prechádzky atď. V tomto rozpoložení treba v sebe objaviť dokonalého parťáka, ktorý si dokáže plniť potreby sám. Ak by Vám aj teraz partnerka prišla do života, možno by ste všetky tieto pekné veci očakávali od nej a vznikala by medzi vami závislosť. 2. Ak viete žiť už samostatne a všetko, čo očakávate od partnerky, si dokážete dať sám, máte na to, aby ste žili v harmonickom partnerstve.