Aktuálne energie pre muža a ženu 3

Aktuálne energie pre muža a ženu 3

V tomto článku opisujem energetické aktualizácie pre muža a ženu na určité obdobie. To, čo prežívame vo vzťahoch na globálnej úrovni sa odohráva paralelne aj v našom vnútri, pretože všetci máme v sebe zastúpenie energií vnútornej ženy a vnútorného muža.

Každý z nás si súčasne prechádza vlastným individuálnym cyklom. Preto, ak sa niekedy prekliknete na daný článok neskôr alebo prídete na môj blog prvýkrát, nechajte sa viesť intuíciou k článku s číslom, ktorý Vás najviac osloví. Články Aktuálne energie pre muža a ženu sú označované číslami od 1 do n (n- dokým budem vedená písať).

Aj keď sa tento článok volá aktuálne energie, dovolím si uviesť pre obe energie malú rekapituláciu situácie za posledné mesiace. Tento článok som mala rozpísaný už dlho a nedarilo sa mi ho dopísať. Dnes sa to všetko prepojilo, a tak odovzdávam moje zachytené vnímanie.

Ženská energia

Žena sa učila tvoriť v hmote posledné mesiace. Riešila problémy a bola v určitom vypätí a viacej v mužských energiách. Kedysi by si vyčítala, že zabudla byť ženou a nie je v ženských energiách, ale práve tým, že sa veľmi vychýlila do mužskej sily a už to neriešila či to je dobré alebo zlé, stalo sa niečo zvláštne. Po čase si žena uvedomila, že vlastne je oveľa viacej v rovnováhe, ako kedykoľvek pred tým. Raz sa zapájala vnútorná žena, raz muž.

Vybalansovanie energií nie je o tom, aby sme ostali ukotvený v strede v pokoji, ale o umení používať tieto 2 energie v dynamickom tanci, v ňom sa energie vychyľujú, obracajú, zároveň však tvoria navonok celok.

 

Keďže sa žena v poslednom období veľmi posilnila a cítila sa ucelená, nepotrebovala pozornosť a lásku od partnera, a to jej dodávalo silu. Naučila sa, že ak chce niečo zmeniť, nemôže meniť veci len tam vonku, má ich meniť vo svojom vnútri. Po dosiahnutí určitého levelu odpútania sa od fyzického muža, začala byť žena nespokojná s naliehavosťou, že musí ísť ďalej, aj keď muža miluje. Už dokáže urobiť tento krok a necíti žiadnu prekážku.

Žena energeticky ukončila vzťah s mužom, ktorý prešiel s ňou ten náročný úsek. Jeho otlačok ostáva v žene navždy, tá si ho nesie do ďalšej skúsenosti. ale je odhodlaná byť sama alebo otvoriť sa láske s iným mužom. Teší sa na toto obdobie. Vníma zmeny vo svojom živote. Nie je už na koho a na čo čakať.

 Krátko po energetickom ukončení žene prišla informácia:

Žena, toto je ten bod, kedy vstupuješ do novej vzťahovej éry. Urobila si veľký kus práce na sebe a až teraz chápeš, že bez Tvojho prvého kroku by nenastala zmena ani u muža. Ty si mala udať ten smer, nemohlo to byť opačne. Prečo je to tak? Všetko sa dozvieš a na svojej ceste pozbieraš všetky odpovede. Niektoré však prídu hneď niektoré neskôr, keď budeš vo vyššom štádiu, schopná si informácie prepojiť. Schopnosť naladiť sa na muža, ktorého zanechávaš, stále ostáva. Je to pomôcka, nástroj k tomu, aby si vedela opísať svoje pochody, alebo čo sa odohráva tam vonku. Každému to je tak dané.

 

Žene to potom došlo, nebolo možné očakávať zmenu od muža. On reagoval až na jej zmenu. Možno nie tak rýchlo a možno nie tým smerom, ako si to kedysi tak veľmi priala. Pozoruje ho však ako spriaznenú dušu a ako pomocníka, ktorý jej pomohol do celistvosti.

 

Mužská energia

 Mužská energia sa snažila nájsť rovnováhu vo svojom živote a bilancovať tak rôzne vstupy v ňom. Posledné obdobie bolo pre muža namáhavé, a preto išiel do väčšieho pokoja a kľudu. Bol to protipól k ženinej situácií, ktorá išla do väčšej záťaže. Mužská energia bola viacej vyrovnanejšia, muž čakal a prijímal, čo príde do jeho života. Nevedel, čo ma robiť, a tak pozoroval svoj život a prijímal ho, taký aký je. Stabilita by bola správne slovo na opis jeho situácie, ktorá mu vyhovovala. Nemal chuť robiť žiadne zmeny.

U ženy to bolo opačne, mala nutkavý pocit pohnúť sa vpred. Muž vnímal tento jej čin prirodzene. On bol v ich spoločnom spojení ďaleko slobodnejší. Pokoj v jeho živote pretrváva, aj keď sa občas vychýli do nespokojnosti, vie sa vždy celkom dobre navrátiť do svojho stredu a prijať to, kde je.

Zvláštne u muža je to, že mu žena nechýba. Rád sa vracia do spomienok a predstáv, ktoré mu vytvárajú na duši dobrý pocit. Vôbec si nepripúšťal niekoľko mesiacov, že by ženu stratil.

 Od zlomového bodu môže muž začať cítiť nespokojnosť alebo prvé pocity uvedomenia, po 4-6 mesiacoch. Sú to však iba náznaky, nič dramatické. Muž si prvotné prepady nebude spájať s láskou alebo so ženou. Začína jednoducho analyzovať svoj život. Uvedomuje si, že v ňom nie je úplne spokojný a prvýkrát priznáva, že chce urobiť zmenu vo svojom živote. Najprv si potrebuje upratať svoj život sám. Má skryté plány, (ktoré sa žene neukazujú), teraz však ona nie je jeho priorita. Chce si narovnať svoj život a spôsob, ako žil doteraz. Dáva prioritu sám sebe, už nie druhým, čo je dobré pre jeho oslobodenie zo situácie.

Spoločné zhrnutie

Žena sa mužovi už neozýva a už nechce. Pre ňu je to uzavretá kapitola. Posunula sa ďalej. Niekedy myslí naňho v dobrom, ale už nemá žiadne túžby v srdci. Občas ju napadne myšlienka, čo by urobila, keby sa jej ozval muž, ktorého tak veľmi chcela a milovala? Dnes ho stále miluje, ale je to iný typ lásky bez túžby. V kľude by mu odpovedala, stretla by sa s ním, ale bez väčších nádejí alebo fyzického milovania. Už by nerešpektovala staré nastavenia. Odvtedy je už oveľa ďalej. Myseľ jej hovorí, že by to už nešlo, veď také sú aj minulé ženine skúsenosti zo vzťahov. Srdce zase hovorí, že je to úplne jedno. A ako je to s druhým mužom, ktorý sa žene páči? Aj druhý fyzický muž to má podobne. Mení svoj život. 

 Muž nad ženou rozmýšľa. Nemá chuť sa jej ozvať v stave, v ktorom sa nachádza. Necíti sa hodný to vôbec urobiť s aktuálnou situáciou, ktorú prežíva. Chce urobiť zmeny vo svojom živote. Už nechce pristupovať k žene a k životu, tak ako to robil doteraz. Uvedomuje si, že by ho žena ani nechcela alebo neprijala. Muž vníma, že ho čaká vnútorná práca. To je preňho teraz priorita, aj za cenu, že neskôr bude už neskoro osloviť ženu. 

Uvidíme, ako to bude pokračovať, určite to zase spíšem.

Ešte sa mi ukazuje jeden obraz o mužsko-ženských energiách. Tento opis vyjadruje hlavne snahu a úsilie dosiahnuť zmien alebo ísť si za svojimi snami. Fyzická žena často ide do veľkej aktivity v období jeseň, zima, to znamená, že sa viacej prejavuje jej vnútorný muž a spoločné mužsko-ženské energie tvoria posun. Zmeny sa týkajú hmoty. V jarnom období sa fyzická žena viacej uvoľňuje a ide do pokoja, lebo jej vnútorná žena sa prebúdza a vedie ju k tomu.

U fyzického muža to vnímam naopak. Keď sa v mužovi zobúdza ženská sila, intuícia a tvorivá činnosť na jar, tá mu pomáha tvoriť posun v súlade so srdcom. Jeho veľká aktivita cez leto postupne prechádza do útlmu na jeseň. V zimnom období je viacej v pokoji, ženská sila je utlmenejšia, a tak muž vyčkáva, kedy sa zobudí v ňom ženská sila, aby mu pomohla nasledovať jeho vízie.

S láskou,

Pozorovateľka života

Obrázok prevziatý od: Armillary sphere by Amras-Arfeiniel on DeviantArt

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/

Aktuálne energie pre muža a ženu 3

Aktuálne energie pre muža a ženu 2

V tomto článku opisujem energetické aktualizácie pre muža a ženu na toto dané obdobie. To, čo prežívame vo vzťahoch na globálnej úrovni, sa odohráva paralelne aj v našom vnútri, pretože všetci máme v sebe zastúpenie energií vnútornej ženy a vnútorného muža.

Každý z nás si súčasne prechádza vlastným individuálnym cyklom. Preto, ak sa niekedy prekliknete na daný článok neskôr alebo prídete na môj blog prvýkrát, nechajte sa viesť intuíciou k článku s číslom, ktorý Vás najviac osloví. Články Aktuálne energie pre muža a ženu sú označované číslami od 1 do n (n- dokým budem vedená písať).

 

Ženské energie

Ženská energia je aj intuícia, ktorá nás vedie vpred do skúseností v súlade s našim rastom. Žena mala prednosť v riešení vlastnej životnej situácie, pretože mužskému protipólu sa v jeho realite neukazovalo riešenie. Muž však pomáhal žene uvedomiť si vlastnú silu a vrátiť ju k sebe. Či už to urobil vedome alebo nevedomky, tým, že jej nedával toľko pozornosti, ona pochopila a presmerovala svoj záujem na seba. Žene to prináša želané plody sebarozvoja, sebalásky a rozmáhajúcej sa hojnosti. Tým, že pozdvihla svoju energiu, muž ju nasleduje. Vnútorná energia ženy začala spolupracovať s mužom. V nasledujúcom období táto spolupráca bude potrebná pre pracovnú oblasť a životné poslanie. Žena vytvorila intuíciou a myšlienkou novú realitu, do ktorej sa budú uberať v harmónií. Máme tu aj konsenzus medzi rozumom a citom, ktoré sa budú ladiť až do slnovratu.

 

Mužské energie

 Muž okamžite reaguje na ženin krok vpred. Nasleduje ju do väčšej hojnosti a slobody. Snaží sa správať nesebecky. Aj keď sa možno ženskému protipólu zdá, že je to naopak, on to nerobí naschvál. Jeho správanie má hlbší význam pre oboch. Začína cítiť, že sa jeho návyky a prístup k životu postupne menia. Potrebuje sa stiahnuť do seba, aby plynule prešiel všetkými zmenami. Začína viacej komunikovať sám so sebou, čo sa mu vo fyzickej realite ukazuje aj tým, že s ním žena obnovuje komunikáciu na hlbšej úrovni. Žena sa opäť rozrozprávala a on sa chce viacej otvoriť.

Prichádza mi krásna informácia, ako sa menia staré návyky sebectva

Stíšenie alebo potreba byť sám nie je sebectvo. Žena pochopila vlastným vymedzením sebalásky, že sa niekedy musí stiahnuť do seba, aby prehodnotila svoj život a vzťahy. Doteraz veľmi nerozumela svojmu mužovi, keď sa odmlčal a bol ticho. Obviňovala ho, že s ňou nekomunikuje a pritom sa nechcela sama ponoriť do ticha svojej duše. V tichu si však porozumieme najlepšie. Minulé generácie išli na vzájomnú komunikáciu cez vonkajší prejav v realite. Dnešné generácie idú na komunikáciu zvnútra, a to je ten krásny posun, ktorý tu dnes vytvárame. Snažíme sa porozumieť najprv sami sebe a potom nám to ide aj s partnerom tam vonku.

S láskou,

Pozorovateľka života

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/

Aktuálne energie pre muža a ženu 3

Aktuálne energie pre muža a ženu 1

To čo prežívame na globálnej úrovni sa odohráva súčasne aj v každom z nás. Už dlhšie som sa pohrávala s myšlienkou písať energetické aktualizácie pre muža a ženu. Dnes to vo mne dozrelo a srdce si praje písať. Články Aktuálne energie pre muža a ženu budem označovať do budúcna číslami od 1 do n (n- dokým budem vedená písať). Uvedomujem si, že nie so všetkými budú rezonovať dané riadky. Každý sa nachádza zároveň vo svojom individuálnom cykle, preto ak sa niekedy prekliknete na daný článok neskôr alebo prídete na môj blog prvýkrát, nechajte sa viesť intuíciou k článku s číslom, ktorý Vás najviac osloví.

 

Ženské energie

Žena je vyčerpaná. V posledných mesiacoch stratila energiu na pohyb vpred. Z veľkej aktivity či už v práci, vo vzťahu alebo doma, sa sťahuje viacej do svojho vnútra. Pred sebou mala dlhodobo partnera, ktorý bol pasívny. Nezaujímal sa, neriešil, bol v pohode. Žena sa nezaujímala o seba, bola zranená, tvárila sa však, že je v pohode. Čim viacej ale cíti, tým je k sebe viacej úprimná. Už nechce ísť proti sebe. Partner sa jej zdal neúprimný. Zistila, že sama žije v klame a oproti sebe má len svoje pravdovravné zrkadlo. V tieto dni ženy prežívajú buď veľkú pasivitu voči svojmu partnerovi alebo hnev, až agresiu. Táto energia im bude pomáhať nasledujúce 3 mesiace učiniť zmeny k svojmu väčšiemu blahu a pohodliu. Žena práve uzrela veľký potenciál nových možností, ktoré sa pred ňou črtá. Pocit zaseknutia sa pomaličky uvoľňuje do akcie. Smeruje svoju pozornosť na seba, na nič viacej nemá silu. Vie, že ak znova zameria pozornosť na muža, príde o hybnosť. Nebojí sa urobiť zmeny a už sa nebojí straty. Zranenie zo straty intenzívne prežívala posledné roky a mesiace. Ženská energia urobila veľký posun. Nemá potrebu manipulácie. Pred tým žena prestala milovať muža a odišla. Dnes žena stále miluje muža, neuzatvára si srdce, ale už netoleruje to, čo pre ňu stratilo význam. Neodchádza nikam, ona je na správnom mieste či už s mužom alebo bez muža. Dokáže viacej komunikovať svoje potreby a dokáže si ich sama aj naplniť. Žena zisťuje, že aj muž má hlboké city a emócie. Pristupuje k nemu s väčším rešpektom.

 

Mužské energie

Muž bol zatlačovaný do kúta svojimi emóciami. Necítil sa v nich veľmi pohodlne, ale aj pre globálnu mužskú energiu je toto dôležité poznanie na ceste porozumenia sebe, a teda aj žene. Muži potrebovali túto skúsenosť, pretože hodne z nich nepočúvalo pravé túžby srdca. Mužovi chýba obdiv od partnerky. Vadí mu, že s ním žena pohŕda a cíti sa od nej neprijatý, radšej ju teda ignoruje. Je to jeho obranný postoj. Muži čelili veľkému tlaku udržať tempo s vonkajším 3D svetom. Sú vyčerpaní a rozpadá sa im systém, v ktorom doteraz fungovali. V niečom sa potláčajú oveľa viac ako ženy. Idú proti sebe, aby udržali zbytky starého sveta, ale ten je už nenávratne preč. Aj oni cítia hnev voči žene, ale nevyjadria ho, radšej ostanú ticho. Preto mnohí môžu mať okolo seba zrkadlo, nahnevané ženy, ktoré im ukazujú, aby sa konečne vyjadrili a povedali, čo sa odohráva v ich vnútri. Mužská sila potrebuje dlhší čas na liečenie a prijatie od ženskej energie.

Obe energie idú viacej do čistoty vzťahov a do pravdy. Na hádanie už nemajú silu. Slovné rozpravy prebiehajú viacej v pokoji. Spoločne sa zdokonaľujú v počúvaní svojho srdca a viacej veria svojej intuícii. Rešpekt je jedno z hlavných hesiel, ktoré by si mali partneri vyjadriť navzájom, ale hlavne voči sebe samým. Doprajme si vzájomný obdiv a toleranciu, tým sa posúvame bližšie k láske. Muži ešte budú nejakú dobu čakať, ostávajú v pasivite, pretože sa pred nimi neukazuje riešenie ako u žien. Automaticky z toho vyplýva, že ženy budú mať prednosť v riešení životných situácií. Čo k tomu dodať. Muži sú gentlemani opäť zase, aj keď by sme si to predstavovali, my ženy, trošku inak 🙂 Nič sa však nedeje len tak a všetko má hlbší význam.

Nezabúdajme, že každý z nás má v sebe vnútornú ženu a vnútorného muža. Hore opísané riadky vystihujú stav v každom z nás. Vnútorná žena si už nedokáže vynútiť aktivitu od vnútorného muža na pokrytie všetkých svojich činnosti ako kedysi. Od vnútornej ženy sa chce, aby vycítila, čo dokáže skutočne zvládnuť, tak aby to jej vnútorného muža už nevysiľovalo. Keď je jej vnútorný muž vyčerpaný, prestane ju počúvať. Preto sme unavené a nevládzeme fungovať. Takto podobne sa cítia aj naši muži tam vonku. Ani my, ženy, sa neoceníme, čo všetko sme už urobili a ako veľmi sme sa posunuli. Podceňujeme nášho vnútorného muža a on túži po uznaní. Poďakujme sebe a aj partnerovi. Vnútorný muž si praje pokoj od vnútornej ženy. Je vyčerpaný a bolo by fajn, keby ho žena nechá vydýchnuť a nebude mu stále plánovať program. On potom môže viacej počúvať svoje srdce a správať sa podľa toho, ako to zrovna cíti on, nie ako sa to od neho očakáva. Úloha vnútornej ženy je práca s intuíciou a počúvanie srdca. Preto má v tomto období prednosť.

S láskou,

Pozorovateľka života

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/

Keď muži pri sexe nič necítia

Keď muži pri sexe nič necítia

 „Bolo to dobré, veľmi som si to užil, ale tak ako si to viem spraviť ja, tak mi to ona nikdy neurobí!“ Toto sú slová muža, ktorý je odpojený od svojho tela. Muž si našiel novú priateľku po dlhšom období osamote, a tak zažíval nové sexuálne vnemy. Po nejakom čase, kedy primárne vzrušenie z partnerky opadlo, muž si všíma nemilú pravdu, že pri masturbácií toho cíti viac ako v ženskej vagíne.

Mužov pohlaď na sex a sexuálne prežívanie je obmedzený práve tým, že sa neprepojil so svojim telom. Počas obdobia, kedy bol sám a masturboval, si dôkladne vypracoval rutinné dráždenie svojho penisu, ktorú si riadil podľa seba. Možno si pustil pri tom porno alebo si niečo pekné predstavoval, ale v skutočnosti cítil len povrchný fyzický orgazmus. Na takomto orgazme nie je nič zlé, ale prečo by sa mal drahý muž uspokojovať s málom?

Ak muž ešte nie je vedomý, môže prisudzovať svoju nespokojnosť partnerke. Ide o určité nenaplnenie svojich túžob a predstáv, ktoré jednoducho s touto ženou nenastanú. Muž nevie, že odpovede prečo je tomu tak, má hľadať v sebe, a preto skúša vyriešiť tento problém externe. Pravdepodobne aj jeho partnerka, ktorú si pritiahol, si rieši svoje depky, že nie je dobrá v posteli, nemá pekné telo, je tučná, nepáči sa mu, a tak sa realita manifestuje podľa ich myšlienkových deštruktívnych kódov. Muž si nájde novú partnerku. Je to o niečo lepšie, ale zisťuje, že opäť má problém dosiahnuť orgazmus v tele ženy. Je na čase sa obrátiť k sebe.

Keď muž masturbuje, prepojí si pocit orgazmu s presne špecifickými pohybmi, ktoré napríklad v ženskej vagíne necíti. Navyše jeho citlivosť mohla byť znížená v silnom dráždení penisu pri pravidelnej masturbácií. Ak sa muž rozhodne prehĺbiť sexuálne prežívanie v páre, mal by prejsť k jemnejšej masturbácií a učeniu sa pomalému senzuálnemu prebúdzaniu svojho penisu. Sex sa môže stať multi-zmyslovým pôžitkom, ak sa muž začne trénovať v zachytení podprahových vzruchov pochádzajúcich z jemných dotykov.

Čo by som pri tom sexe toľko dlho robil? Proste si chcem len užiť a nič neriešiť!

Druhým krokom k spokojnému sexuálnemu zážitku je odďaľovanie svojho vyvrcholenia. Ak muž nezažil dlhotrvajúci niekoľko-hodinový sex, zdá sa mu táto predstava ako veľký trest. Prečo by si mal predsa zakazovať to, čo má najviac rád? Nechcem sa zapodievať nejakým láskaním a zdržovaním, lebo dobrý sex je sa dobre urobiť, a tým to končí. Keď sa muž prestane koncentrovať len na svoj penis, ale začne sa sústrediť napríklad na kožu, na vnímanie dotykov jeho sexuálnej partnerky, ktorá ho hladí po tele, jeho pozornosť sa roztriešti na menšie čiastky a mužova myseľ bude presmerovaná na iný cieľ ako samotné vyvrcholenie. Vzrušenie sa nebude týkať len penisu, ale celého tela. Potenciál vzruchov sa bude neustále zbierať a zhruba už po 30 minútach ich kultivácie bude vyvrcholenie oveľa intenzívnejšie a vyživujúce. Naakumulovaná energia je dostatočná na to, aby obohatila bunky v tele. Sexuálna energia je naša základná hybná sila, ktorú potrebujeme na vitálne fungovanie. Ak chce muž byť v eufórií aj niekoľko dní, tak potom by malo milovanie trvať pár hodín alebo celú noc.

 

Nič necítim, ak to nie je poriadne natvrdo!

Pri dynamickom sexe rastie medzi partnermi vzrušenie a vzájomné užívanie je niekedy sprevádzané enormným fyzickým výkonom. Obzvlášť, ak bol sex iniciovaný veľkou vášňou, potenciál vzrušenia je náročné udržať. V priebehu milovania máme tendenciu zvyšovať rytmus milovania, ktorý už bol od začiatku vo vysokom tempe, a tak sa muž prehupne do módu výkonu, aby neopadlo vzrušenie. Prílišná náročná fyzická aktivita ho niekedy vyčerpá tak, že sex končí unaveným mužom bez orgazmu alebo predčasnou ejakuláciou. Niektorí muži sú frustrovaní z toho ako nedokážu búšiť do ženy hodinu v kuse ako to videli v porne.

Predstavte si, že beháte v parku. Ak ste dlhodobí bežec, viete veľmi dobre koordinovať svoje telo a prispôsobiť svoje dýchanie. Mali ste niekedy pri fyzickej aktivite chuť na sex? Možno ste ju mali pred bežaním, pred dvíhaním činiek v posilňovni alebo po tréningu, ale ak práve zdvíhate činky, myseľ sa prepne do módu dokázať zdvihnúť činky, ubehnúť maratón, vydržať záťaž. Takto sa nevedomky môže muž prepnúť počas sexu zo senzuálneho módu vášne a veľkého vzrušenia do módu výkonu, ktorý v ňom najprv potlačí jeho príjemné pocity akumulácie orgazmickej energie až tak, že prestane mať chuť na sex alebo mu ochabne penis.

Možnosťou ako znovu budovať sexuálnu energiu je spomaliť a striedať vášnivé etapy s tými pomalými, ladiť sa na seba, svoje telo, kožu, vlasy, partnerku, každý dotyk. Netreba sa báť ani zmäknutia penisu, pretože ak ho postavíte naprieč milostným aktom viackrát, orgazmus bude o to intenzívnejší. Aj vaše svaly rastú striedaním fázy napätia a relaxácie, preto rešpektujte fyziológiu svojho tela. Ak vám penis stojí, ale nič necítite, je to pre vás ako trest. V tele sa vám zasekla veľká sila. Vidíte jediné možné riešenie, a to rýchlo ju uvoľniť, lebo sa z toho zbláznite. Ak v sebe máte nahromadenú energiu, môžete sa s ňou naučiť pracovať a rozniesť ju po celom tele.

Sexuálny prežitok prezentovaný v porne nemá základy v kvalitnom sexe. Možno aj niektoré ženy sú sklamané, že ich muži si to s nimi nedokážu poriadne rozdať. Jeden na druhého spolieha, že mu prinesie očakávaný vrchol. Ak žena dokáže dosiahnuť orgazmus len pri drsnom sexe, tak potom má necitlivú vagínu. Jej receptory v svalovom tkanive sa prispôsobili ustavične sa zväčšujúcemu tlaku. Máš po svojom boku ženu, ktorá je necitlivá? Môžeš jej pomôcť prebudiť jej telo jemnosťou.

Zo sexu alla telocvičňa budeme vždy z určitého pohľadu frustrovaní, stále hľadáme ten skvelý sex, to hlboké spojenie, ktoré máme niekde uložené v bunkovej pamäti, ale len dráždením ho ťažko dosiahneme.

Vnímanie sexu hlavou

Ak muž vyvrcholí masturbáciou pri porne, mal teda stimulované len niektoré zmysly. Vášeň absorbuje očami, možno má niekto dobrú predstavivosť a skúša sa do príbehu vtiahnuť. Po orgazme krásny pocit sexuálneho vzrušenia vyprcháva rýchlo. Podobný pocit rýchleho vyprchania alebo nenaplnenia môže nastať, keď sa muž miluje so ženou a nie je prepojený s celým telom. Sex nedokáže prežiť cez seba. Spája si, že jeho potešenie vzniká absorbovaním erotickej energie hlavou. Žena, ktorá pri ňom leží, nemá dokonalé prádlo alebo prsia, a tak muž pripisuje chybu žene, že nevidí dobré porno.

Pri dobrom sexe je potrebné prejsť z hlavy, z ľavej analytickej hemisféry do celkového prežívania sexu srdcom a telom, do pravej hemisféry mozgu. Pokiaľ ostaneme v hlave, reálny priebeh sexu necítime, len ho vnímame externe.

Prepojenie so srdcom

Nedávno som sa rozprávala s jedným mladším mužom, s ktorým sa rozišla priateľka. Zamiloval sa do nej a veľmi ho to bolí. Chýba mu úžasný sex, ktorý spolu mali. Doteraz vraj nestretol takú výnimočnú ženu a bojí sa, že už takú nenájde. Opisoval, že mu zlomila srdce, a tak je teraz zablokovaný. Už si nevie predstaviť mať sex niekým náhodným na jednu noc ako v minulosti.

Pravou podstatou je, že muž si dovolil otvoriť srdce. Skvelý sex neprinášala do vzťahu iba žena, ale jeho schopnosť otvoriť sa tejto žene nie len sexuálne, ale aj srdcom. Ak si totiž otvoríme srdce, teda srdcovú čakru, vzrušenie môže prechádzať celým telom. Energia stúpa z penisu cez srdce až do hlavy. Keď muž nemiluje ženu a vybral si ju len ako pohodlnú alternatívu na sex, väčšinou sa energia nevyšplhá do vyšších centier tela a muž nemôže prežiť hlboký vyživujúci orgazmus na bunkovej úrovni.

Hlboký sexuálny zážitok, ktorý hľadá každý z nás, sa rodí v našom tele a v schopnosti sa naň naladiť. Milý muž, ak stretneš ženu, ktorá ťa priťahuje dovoľ sa jej otvoriť. Možno si sa sklamal toľkokrát. Miloval si a bolelo to. Už nechceš trpieť, ale uzavretosť, ktorú máš v sebe ti bráni prežiť extatické vyvrcholenie. Vyber si ženu, ktorá ťa zaujme. Spoznáš ju tak, že ťa niečím osloví, priláka ťa jej energia. Možno Ti rozum hovorí, že to nie je tá správna, ale vzájomné priťahovanie vytvára dobré prostredie pre výnimočné milovanie. Možno ste len na začiatku a nevieš či dokážeš ľúbiť inú ženu, nepoznáš ju. Keď sa ale budete fyzicky milovať nič nesúď a neočakávaj. Otvor len svoje srdce.

Ako sa otvoriť?

Pred milovaním je dobré si vyčistiť z hlavy predsudky o žene. Možno ťa blokujú predstavy o ideáloch, ktoré partnerka, s ktorou sa ideš milovať, nemá. Ak k nej cítiš príťažlivosť, ale vidíš nejaké jej nedostatky, sú len odrazom Teba. Možno ju budeš ustavične porovnávať s tou, ktorá Ti zlomila srdce. Drahý muž, táto žena bola posol, aby Ti otvorila to srdce a ty si konečne pocítil, že dokážeš ľúbiť. Keď ste sa spoznali, mal si srdce zatvorené. Spolu ste si povýšili energie, ktoré vás oboch obohatili a priviedli na vyššiu úroveň vedomia. Ak ťa žena nechala, nesmúť. Ber to ako životnú lekciu, z ktorej odchádzaš obohatený, pretože teraz si budeš ďalšiu ženu hľadať z vyššej úrovne vedomia. Čo to znamená? Keďže si urobil pokrok, príde Ti do života ďalšia, s ktorou budeš môcť prežiť lepšie milovanie, lepšiu súhru a porozumenie. Záleží len na Tebe a tvojej práci si otvoriť srdce. Ak budeš čakať, že Ti ho bude otvárať žena, budeš sklamaný. Budeš si ho musieť otvoriť sám. Žena Ti len pomôže. Čím viacej stúpa naše vedomie, tým dokážeme prežívať všetko hlbšie a intenzívnejšie.

Nečakaj pokiaľ stretneš tú ideálnu. Staň sa ty ideálnym partnerom. Začni robiť to, čo očakávaš od svojej ďalšej ženy. Si náročný a bojíš sa, že neexistuje? Máš zatvorené srdce. Choď hlbšie do seba a spýtaj sa, čo Ti bráni nájsť tú užasnú ženskú. Veľmi často si sami zamedzujeme nájsť pravého partnera podvedomými blokmi, že si lásku nezaslúžime alebo ,že nikto nie je dosť dobrý v našom okolí. Nevidíš ženu hodnú Teba? Máš problém otvoriť sa. Strach, že si nezaslúžiš mať skvelú vysnívanú polovičku. Ona existuje, inak by si ju nemal v predstave. Každý z nás má otlačok svojho ideálneho partnera vo vedomí. Dnešná doba umožňuje, aby sa konečne prepojila dokonalá mužská a ženská časť a tvorili jednotu.

S láskou,

Pozorovateľka života

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/