Ako nám hriech a obviňovanie bránia v posune do vyšších vibrácií

Ako nám hriech a obviňovanie bránia v posune do vyšších vibrácií

Vyvolávanie pocitu, že sme nehodní a hriešni sú manipulatívne techniky, ktoré spoľahlivo fungovali v starých energiách. Pretrvávanie v seba-obviňovaní a vidina našej hriešnosti nám bráni v ďalšom vývojovom stupni. Príchod Božieho syna je náš vnútorný prerod do osobného uznania, že sme Božím synom/dcérou. Aby sme sa posunuli v raste, mali by sme sa dokonale milovať a oceniť, že sme hodní mať priame spojenie s Bohom. 

Väčšina ľudí je veľmi sebakritická a patria do skupiny seba-odsudzovania. Čo sa však s nami deje, keď sa ponižujeme a cítime sa hriešni? Na naše energetické telo sa začne lepiť nižšia energia. Neustále opakovanie som hriešny, mení štruktúru buniek a naše fyzické telo chradne. Spomalí sa imunita a regenerácia. Nedokážeme sa pohnúť z našich skúšok a cyklíme sa stále v tom istom.

Vibrácia nedokonalosti brzdí naše duchovné napredovanie a spojenie s Bohom. Ľudia, ktorí sa stále udržujú v programoch hriechu majú tendenciu trpieť depresiami a doslova si žiť peklo na Zemi. To zakúšame svojimi nízkymi emóciami o sebe a svojom živote.

Pokrok nie je možný bez zmeny

Poznám ľudí, ktorí si mysleli, že čím viacej sa budú odsudzovať za hriešnosť, tým sa povýšia v očiach Boha. Asi sa riadili biblickým heslom: „Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje bude povýšený.“ Aj ja ako katolíčka som prevzala od spoločnosti tieto kódy, aby som ich mohla vyliečiť. Dobre si pamätám súdenie samej seba, kedy som mala vyhodnotiť ešte ako dieťa, že som hriešna a robím stále niečo zle. Trvalo mi dlho uznať sa ako dokonalé božie dielo a vystúpiť z týchto deštruktívnych kódov.

Keď si dovolíme vnímať Boha v nás a mať s ním priame spojenie, zistíme, že už žiadneho prostredníka medzi nami nepotrebujeme. Je našou prirodzenou súčasťou. Boha cítime navyšovaním duchovných vibrácií. Všetky hry na hriechy či odsudzovanie boli na našej pozemskej púti dôležité míľniky poznania, s pomocou ktorých sme sa posúvali bližšie do jednoty.

Pozrime sa na niektoré „hriechy“ v dualite z pohľadu bezpodmienečnej lásky

NEVERA 

V tomto živote som potrebovala porozumieť nevere. Tú som zakúšala azda z každej strany. V prvom rade treba povedať, že som bola neverná svojej duši. Nevenovala som sa dostatočne sama sebe, lebo som sa príliš venovala pomoci druhým. Z hľadiska náboženstva je to niečo najlepšie, čo môžeme urobiť a za čo môžeme mať dobré skutky. Pravda sa mi ukázala až neskôr. Pomoc bola falošná a len maskovala slabosti mojej duše, neochotu rásť a postaviť sa do svojej sily. Miesto toho, aby som pracovala sama na svojich blokoch, zamestnávala som svoju myseľ pomáhaním, aby som nemusela riešiť moju nespokojnosť. Nakoniec bol tlak veľký a neušla som pred mojím učením.

Človek sa vyvíja pod tlakom nutnosti a prekážky k svojmu rastu potrebuje rovnako ako vzduch k žitiu. Nevera bola v mojej rodovej línií veľkým „nepochopením“, a tak som si vybrala sa narodiť do tohto rodu, aby som sa mohla uzdraviť a pochopiť. Vždy som bola slušné a dobre vychované dievča. Dorástla som do ženy a zatiaľ, čo som mala po boku môjho snúbenca, zaľúbila som sa do iného muža. Ten cit bol tak silný, že bolo nemožné si ho zakázať či ignorovať. Až vtedy som spoznala, čo je pravá hlboká láska a vášeň. Tieto pocity boli pre mňa úplne nové a nepoznané. Domnievala som sa, že ich zažívam v mojom 8 ročnom vzťahu.

Môj partnerský vzťah bola ilúzia a hranie sa na lásku podľa vzoru, ktorý som videla v mojom okolí. Toto zistenie bolo veľmi náročné a bolestivé. Až keď som bola úprimná k sebe, že nežijem autentický život, po ktorom som túžila, začala som byť verná svojej duši.

Skutok som neľutovala, lebo som prežívala hlbokú lásku a šťastie. Mrzelo ma však, že som ublížila snúbencovi a sklamala očakávania rodiny. Zaslúžil si vedieť pravdu a moja úprimnosť rozišla naše cesty. Zanevrel na mňa, lebo som ho veľmi zranila. Všetci ma odsudzovali. Známi a bývalý partner mi svojim správaním ukazoval môj postoj k nevere, skryte som sa za ňu totiž obviňovala. Nechcela som si odpustiť. Nevera je v našej spoločnosti považovaná za hriech a vinu. Ja už teraz považujem neveru za poznanie duality. Uzdravila som sa po tom, čo som si ju prežila z druhej perspektívy, kedy bol môj ďalší partner neverný mne. V tej dobe som sa už milovala a nespájala som si jeho neveru s tým, že nie som dostatočne dobrá. Mrzelo ma ale, že som chcela od neho lásku, ktorú mi naplno nedával. On ju nevedel dávať ani sebe. Odpustila som mu a konečne aj sebe videním zrkadlového obrazu. Situácia ma učila si natrénovať odpustenie nevery na blížnom. Prežitím a pochopením som bližšie k slobode a svojej duši.

Som verná svojej duši, zažívam slobodu a lásku. Je pre mňa dobré vždy nasledovať túto vysokú esenciu. Do života s ňou zároveň prichádza aj nepoznaný tlak, ktorý nás núti k životným zmenám.

SEXUALITA

Sex sme brali ako nástroj na plodenie detí a fyzické ukojenie, pretože s našou úrovňou vedomia sme ho nevedeli uchopiť. Sexuálna energia je naša základná energia. Ak by bol sex hriech, Boh by nás nestvoril s možnosťou cítiť orgazmus a potešenie pri milovaní. Dnes už vieme, že keď sa dvaja ľudia milujú s otvoreným srdcom, liečia svoje telá navzájom a vytvárajú vibrácie lásky, ktoré sú potrebné pre ich rodinu a okolie. Sexualita je posvätná. Ak si konečne dovolíme prijať naše fyzické telo ako výnimočné dielo a začneme sa učiť vedomému fyzickému milovaniu, dokážeme byť bližšie k jednote. Všetci, ktorí odmietajú svoju sexualitu, vyhýbajú sa jej alebo nemilujú svoje telo, sa to budú učiť v nasledujúcej dekáde svojho života alebo v ďalšej inkarnácii. Každá duša prejde uzdravením sexuálnej roviny.

ROZCHODY & ROZVODY

Za všetky svoje životy duša zažila rôzne vzťahy. Zákon rezonancie k nám priťahuje podobné a my sme mali po svojom boku vždy partnerov, rodičov a deti, ktoré dokonale odrážali našu vibračnú úroveň. Sme spojení do rodov a rodových línií, v ktorej každý vykonáva dôležitú púť života a pracuje na pozdvihnutí duše a rodu. V dnešných dňoch sa realita zrýchlila zvyšovaním vibrácií. Kedysi sme dokázali byť v dualite s jedným partnerom a učiť sa po jeho boku. Aj vzťahy a žitie v páre sa transformujú neuveriteľnou rýchlosťou, a tak smerujeme do slobody. Jedna duša rešpektuje druhú dušu a jej potrebu žitia si životných lekcií. Rozvody sa kedysi diali ojedinele, pretože jedinci boli na sebe závislí. Ak nás partner opustil alebo my sme opustili partnera, bolo to spájané s emočným vydieraním, zamieňaním opustenia so sebahodnotou.

Správne pomenovanie situácie nie je, že nás partner opúšťa, ale že sme opustili seba a máme jedinečnú príležitosť sa nájsť.

Z vyššej perspektívy sme s tým súhlasili pred inkarnáciou. Po narodení je všetko zahalené rúškom tajomstva, aby sme prešli poznaním. Deti si vybrali týchto rodičov, aby dokázali odpustiť a kultivovať nízke emócie opustenia do lásky. Partneri zistili, že ich osamostatnenie posilnilo a dokázali nájsť samých seba. Niekedy si potrebujeme ísť životom v samote, aby sme lepšie pochopili volanie našej duše. Žitie v klasickej rodine ako ju poznáme, sa bude transformovať. Netreba sa báť rozvodových prognóz a straty rodiny, pretože plynieme do väčšieho a lepšieho spoločenstva. Ľudia si budú vedomejšie vyberať svojich partnerov a budú vstupovať do vzťahov, zakladajúcich sa na hlbokej láske, bez ega, predsudkov a racionalizmu. Nepoložia svoju nohu na cestu, ktorá by viedla k rozvodu a nadobudnuté spojenie s dušou bude ich navigátor. Zrodenie novej vzťahovej organizovanosti prebieha v nás vnútorným rozpadom, stratou svojich blízkych, aby sme si uvedomili, že sme ich v skutočnosti nikdy nestratili. Deti, ktoré sa rodia do dnešnej doby majú kódy jednoty a samostatnosť ukotvenú vo svojom vedomí, a tak sa nemusíme báť o ne, lebo všetko sa deje ako má.

Odchádzaš od partnera, pretože sa potrebuješ venovať svojej duši. Ak pri odchode zažívaš dramatické situácie hnevu alebo odsudzovanie od blízkych, si to ty sám/sama, kto má také názory o sebe. Viníš sa, a preto ti to druhí prezentujú v realite. Odpusť si a ver, že všetko sa deje v úplnej dokonalosti. Buď verný svojej duši a poznaniu.

NENÁVISŤ

Dnes som pomerne ustálený jedinec, ktorý si žije komfortný život. Neviem, čo je to nenávisť a nikdy by som nikomu neublížila fyzicky. S nikým nemám problém, ale poznám ľudí, ktorí aj dnes nesú v sebe nenávisť voči blížnemu. Keď sa dostanem do blízkosti tohto človeka, vyšlem mu z môjho srdca lásku. Tento človek ešte nedokáže vnímať energie, ale jeho duša chápe. Mohla by som vysvetľovať danej osobe niečo o bezpodmienečnej láske? Veľmi ťažko, neporozumela by tomu.

Učenie nemôže byť sprostredkované, ale prežité a pochopené na základe vlastnej skúsenosti.

Z mojej perspektívy osobu nesúdim, ani ju nepovažujem za hriešnu. Prečo? Predstavte si, že sa vám ukáže jeden z vašich minulých životov. Bola som zlostná žena plná nenávisti. Cítila som, že dokážem fyzicky ubližovať druhým ľudom. Bolo mi ukázané len toľko, koľko mi stačilo na moje pochopenie. Príbeh sa odohrával pár storočí dozadu. Bolo mi dovolené prehovoriť k mojej duši v skorom vývine s terajšou úrovňou môjho vedomia, ako keby sa prihováralo vyššie Ja tomu nižšiemu. Dávne Ja-Žena vnímala terajšie JA ako nejakého anjela, ktorý ju prišiel navštíviť do jej malej izbietky, kde sa práve nachádzala. Začala som jej hovoriť o bezpodmienečnej láske, že sa netreba tak rozčuľovať a že si sama blíži. Ona to však nedokázala pochopiť. Ukázalo sa, že k pochopeniu dospejeme žitím. Môjmu starému Ja sa to odzrkadlilo v karmickom kole, ale všetko sa dialo podľa dokonale mnou zvoleného plánu, aby raz zo mňa vyrástla duša vedomá. Duša pochopila nenávisť, fyzické týranie, tým, že si ju zažila vo všetkých aspektoch. V mojom vedomí som urobila pokrok.

Ako môžem súdiť druhých, keď každý z nás sa nachádza v inom vývojovom stupni. Oni sú ja a ja som oni. Raz prídeme všetci k Bohu do jednoty, to je základné pravidlo stvorenia. Ak by som vynášala rozsudky voči ostatným, súdila by som len svoju dušu, lebo aj moje vedomie bolo kedysi tak veľmi oddelené od jednoty. Nenávistný boj, vraždenie a iné zločiny vedieme sami so sebou. Z perspektívy vyšších dimenzií totiž existujem len Ja a Boh. Príbeh okolo je len projekcia, v ktorej sa učíme transformovať dualitu do jednoty. Hriech alebo skôr oddelenosť je teda poznanie nevyhnutné v rámci vzostupu do jednoty.

HODNOTA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

Ľudia mali v sebe bojachtivosť a budovanie hodnoty cez ovládanie, a tak si stvorili vojny a vraždenie medzi sebou. Dnes si vážime každý ľudský život a s vraždením a zabíjaním sa stretávame v menšej miere ako v minulosti. Kedysi bola existencia bezcenná. V tejto ére dochádza k veľkému poznaniu vzácnosti ľudského života, ak nie tu vo fyzickom tele, tak v medzi-inkarnačnej fáze, kde si duša volí odžiť skúsenosti na Zemi. Ak duša stále nepochopila, opakuje skúšky, až dokým nepríde do poznania. Život potom nadobúda úplne iný zmysel, je to významný dar. Ani obeť nikdy nie je náhodná. Vyberie si poslúžiť pre seba a pre celok.

Napríklad sa odohrala autonehoda. Vodič zabil chodca. Tieto duše sa dohodli na pozemskom pláne. Mladší chodec si potreboval odžiť len kratšiu časť života, dokončiť svoje poznanie duality, ktoré si sám vytýčil a zároveň poslúžiť k prebudeniu duše uponáhľaného vodiča, ktorému takáto udalosť razantne zmení hodnoty a život.

Smrť a spôsob smrti si duša vyberá. Samozrejme, pre dušu by bolo v nižšom vedomí toto poznanie deštruktívne, preto zabúdame. Tvorca vie, kedy nás má odvolať z našej pozemskej púte. Všetko sa deje podľa nami zvoleného konceptu.

Nedávno Slovenskom zatriasla vražda novinára Kuciaka a jeho snúbenice

Z vyššej perspektívy si vybrali tieto duše vykonať na Zemi misiu a to pozdvihnúť vibrácie jednoty na Slovensku a zrušiť tak faloš, manipuláciu a ovládanie. Slováci si stále v sebe nesú kódy zotročenia. Nie len komunizmus v nás zanechal veľkú ilúziu uznávania šarží. Veríme vždy niekomu nad nami, kto nás zachráni a kto sa o nás postará. Už nie je čas, musíme sa začať správať vyspelo a zodpovedne. V dnešných dňoch bol z vraždy obvinený Kočner. Politická mafia hýbala pomyselnými niťami na úkor iných. Pred pár rokmi, by sa nič takto rýchlo nevyriešilo a vinník by sa nedolapil. Dnes je poznanie zrýchlené, lebo ľudia chcú žiť pravdu, a tak sa za ňu aj verejne postavia.

Situácia sa týka nás všetkých. Vraždiaci sú vývojovo nižšie od našich vyspelejších duší. Rozpadá sa im svet postavený na egu, klamstvách a okrádaní. Duša takéhoto človeka je veľmi oddelená od jednoty, keď si tvorí bohatstvo a hodnotu na smrti a utrpení. Vibrácie Slovenska boli rapídne navýšené. Touto negatívnou udalosťou sme dokázali pozdvihnúť globálnu energiu a prevziať zodpovednosť do vlastných rúk. Smrť týchto mladých ľudí urýchlila vyspelosť našej spoločnosti a poslúžila k významnej zmene.

Tým, že budeme stále ukazovať hriešnosť seba alebo druhých, nevyriešime nič. Kedysi by vinníkov popravili. Ešte dnes počujeme z úst ľudí vetu: „Život za život.“ Naše pozemské spoločné vedomie je už inde, a tak nemusíme zabíjať druhých aby pochopili, každý má nástroje na pochopenie a skôr či neskôr sa vyvinie do jednoty.

Všetko sa bude rúcať a nič nebude dávať zmysel, poznanie sa nám ukáže z vyššej perspektívy lásky, kde každý z nás raz príde v správnom časovom kolapse. Planetárne vedomie môžeme pozdvihnúť iba vo vnútri nás, a tým zmeníme aj vedomie druhých ľudí. Nezabudnime, my sme tvorcami neba na Zemi.

S láskou,

Pozorovateľka života

Titulná fotka je od kamoša Lukáša

Prečo zažívame drastické zmeny a očistu blokov tak intenzívne v 4D?

Prečo zažívame drastické zmeny a očistu blokov tak intenzívne v 4D?

Snažíme sa napredovať v transformácii svojho vedomia, no napriek tomu nám do života prichádzajú rôzne bloky oveľa častejšie ako hocikedy predtým. Niekedy máme pocit, že to azda nikdy neskončí. V nižších vibráciách ešte nechceme prevziať zodpovednosť za všetko, čo sa nám deje v živote. V tomto stupni si neveríme a ani sa tak nedokážeme milovať. Až vyššia vibrácia nám sprístupňuje vedenie, že si naša duša priala prejsť bolesťami, nešťastím, ťažkými zdravotnými problémami, aby dokonale pochopila dualitu. Táto informácia nám neubližuje, pretože sa už dokonale milujeme a nebudeme sa na seba hnevať. Prežili sme si aké je to byť odpojení od zdroja a stratiť spojenie s tvorcom. Očista nás vedie pristupovať k sebe s bezpodmienečnou láskou. Posunom z tretej dimenzie do piatej sa nám mení kompletne prístup k životným okolnostiam. V piatej dimenzii- v jednote sa myšlienky materializujú oveľa rýchlejšie, a tak nám je ukázané, že očista mala skutočne veľký význam, pretože v rýchlom zhmotňovaní by sme si ublížili našimi strachmi.

Žitie v tretej dimenzii- 3D alebo v nevedomí

Nevedomé obdobie našej duše zahŕňalo aj určitú spokojnosť s málom. Keď ešte jedinec nie je prebudený prežíva všetky svoje emócie plytko. Na prvý pohľad sa zdá, že je dokonca viacej vyrovnaný ako človek, ktorý sa už prebudil. Nepociťuje tak významne strach, bolesť alebo depresiu. Na druhej strane, si neuvedomuje sám seba, nedokáže byť autentický alebo neprežíva hlbokú lásku.

Prebúdzanie a transformácia vedomia v štvrtej dimenzii-4D

Prebúdzanie nastáva prirodzene, keď sa naša duša začne ozývať nespokojnosťou. Na vedomú cestu nás môže nasmerovať určitá životná udalosť ako smrť blízkeho človeka, ťažké ochorenie, operácie, nenaplnený vzťah, rozchod, zamilovanie, finančné problémy, strata práce a i.

Vedomejšie vnímanie sveta prináša spoznávanie našich negatívnych vzorcov správania a blokov, vďaka čomu sa učíme žiť autentický život v súlade s dušou

Náš negatívny aspekt sa derie na povrch najprv postupne. Intenzívnejšie prepady a cítenie ťažkých emócií trvá dlhšie ako hocikedy predtým. Už to nejde hodiť za hlavu a tváriť sa, že to neexistuje. Zo začiatku si myslíme, že asi s nami nie je niečo v poriadku. Zalieva nás veľká nespokojnosť s doterajším životom. Kladieme si otázku, čo tu vlastne robíme? Je naplnenie materiálnych potrieb maximálny cieľ našej existencie?

Hra na žitie po starom, nás vyčerpáva. Až keď sami pred sebou priznáme, že musíme niečo zmeniť, realita sa preorganizuje. Najprv sme sa domnievali, že si potrebujeme obhájiť naše nové zmeny a rozhodnutia pred rodinou a priateľmi. V jednote sa ukazuje, že nás druhí nechápali, pretože boli len našim odrazom. Celú tu dobu sme sa obhajovali sami pred sebou. Učili sme sa milovať skrze druhých a akceptovali sme našu inakosť. Zažívame kolaps vo všetkých možných úrovniach svojho života. V zdraví, v kariére, v láske, v rodine… Všetko, čo sme si doteraz mysleli o bytí sa zmení, aby sme svoje masky pekne odložili.

Radi by sme mali vždy všetko vyriešené a uchopené našou analytickou mysľou. Transformácia však nie je o logike, je o prebudení srdcového centra

Niekedy sme na seba prísni, že sme neudržali pozitívne vibrácie, nechali sme sa znovu ovládnuť negatívnou myšlienkou alebo sme sa rozhnevali a máme emočný prepad. Snažme sa ich privítať. Sú našou dokonalou súčasťou.

Deštruktívne kódy sa budú opakovať a stupňovať až do nášho úplného prijatia, dokým bilancia napätia medzi prežívaným blokom a srdcom nebude nula. Iba v neprijatí existuje tenzia, naopak v našom prijatí bloky miznú

Strach z neznámeho musí byť prebádaný do hĺbky

Máme tendenciu umelo držať náš ťažko vystavaný svet, a tak ten pomyselný domček z karát urputne chránime. Pád alebo kolaps si nevieme ani predstaviť. Všemožne sa bránime vstúpiť do neznámych kalných vôd strachu, lenže sme ním aj tak obklopení. Potápame sa a ostáva nám jedine skúmať a plávať kanálmi. Na všetko si zvykneme. Bádaním zistíme, že sme mali o strachu mylnú predstavu. Nie je to také zlé. Jednoduché veci nám nerobia až taký veľký problém, ale prídu oveľa väčšie bloky, pred ktorými sa trasieme, že ich nedokážeme prekročiť.

Čím častejšie k nám prichádzajú strachy a prepady, tým bližšie sme k zmajstrovaniu svojich energií. Čím ich budeme viacej milovať a prijímať, tým sa v našom vnútri harmonizuje pozitívna a negatívna energia do vnútornej jednoty.

Brána do jednoty sa otvára prijatím svojej negatívnej polarity a osobným uznaním, že sme dokonalé Božie stvorenia. Jednota nezačína transformovaním všetkých blokov. Takto nám to diktuje iba naša analytická myseľ, ktorá rada určuje normy a ciele. Naše srdce nám vytvorí skratku. Láska nám ukáže, že sme skutočne dokonalí teraz a tu, presne takí akí sme! Nejde o to, koľko blokov transformujeme a ako rýchlo, ale ide o to, kedy si dovolíme sa bezpodmienečne milovať aj so svojimi problémami a negatívami.

Rozpad doterajšieho vnímania sveta

Najväčším problémom nás všetkých je, že nevieme rozpoznať volanie svojej duše, a tak sa musíme cvičiť v intuícii. Nesmelo jej dáme niekedy šancu a zrazu keď má pravdu, nechceme ani veriť, že nás viedla dobre. Vyhodnotíme to ako zmes náhodných udalostí. Hodnotiaca myseľ nás presviedča, že stále má všetko pod kontrolou. Telo nám psycho-somatizuje, ale my sa znova potlačíme a hráme, že všetko je ok. Až keď prežívame veľký smútok, choroby, depresiu, neostáva nám nič iné ako prísť do bodu zlomu a uvoľnenia napätia.

Čierna noc duše prehlbuje spojenie s našou podstatou a pravými túžbami

Plač- hlboké prepustenie a kalibrácia zmeny

Spoločnosť odvracia tvár od smútku, depresie a plaču. Všetci sa prezentujú ako stabilne emoční jedinci bez náznaku negatívnej emócie. Od malička je nám vštepované, že plač je pre malých a slabých. Možno naše plakanie je sprevádzané pocitmi hanby a neprijatia. V skutočnosti sa vo fáze plaču očisťujeme. Je to ako búrka. Pravdepodobne nám bolo do plaču aj predchádzajúce dni, ale premohli sme sa do maximálnej hranice udržateľnosti. Po nejakom čase už nevieme ako ďalej a tak sa rozplačeme. Hlboký plač, ktorý trasie naším telom nám uvoľní všetky svaly a unaví myseľ. Táto hybná sila sa nedá ničím zastaviť. Vďaka povoleniu nazbieraného vypätia sa uvoľní náboj ako počas búrky. Naše vibrácie sú navýšené. Plakanie nás vyčerpalo, a tak od únavy zaspíme. Počas spánku si telo aktualizuje nové energetické programy, vďaka ktorým sa bude lepšie a rýchlejšie prepájať s dušou a so srdcom. Kalibrácia sa prejavuje vysilením počas niekoľkých dní a my uznávame nové možné scenáre nášho bytia, ktoré sme pred tým hlboko zakopávali pod koberec.

Dôležitým míľnikom na ceste do jednoty je otvorenie srdca a sebaláska

Tým, že prijmeme svoje prepady, depresie a emócie, ktoré považujeme za negatívnu časť nás samých meníme polaritu energií a uzdravujeme sa. Zalieva nás energia bezpodmienečnej lásky, ktorá vyživuje naše telo a posúva nás znova do radosti. Sme opäť očistení, a tak ďalšie obdobie je o kus v inom energetickom rozpoložení. Sme vďační sebe a Bohu, že sme to zvládli. Seba-prijatie je dôležité. Tým, že sa milujeme, stávame sa stabilným pozemským krištáľom. Podarilo sa nám navýšiť svoje vlastné energie ale aj energie globálneho vedomia.

Až keď si naplno precítime lásku k sebe, pochopíme, čo je to skutočná láska

V nižších dimenziách sme pristupovali k láske externe. Milovali sme druhých, ale nedokázali sme milovať seba. Dávali sme druhým, ale nedokázali sme dať sebe a naplniť svoje potreby. Ak niekto nenávidel druhých, nenávidel seba. V jednote chápeme, že láska začína, až keď sa uznáme ako výnimočné bytosti, ktoré sú dokonalé teraz a tu so všetkými aspektami v pozitívnej a aj negatívnej polarite. Chybný program, ktorý opravujeme v dnešných dňoch je vyjadrovanie lásky druhým, ale nie sebe. Do reality sa nám tak zrkadlí len jej nedostatok a prázdnota. V 4. dimenzií sa prebúdzame do autentického bytia a seba-lásky. Musíme zanechať ostatných, lebo máme sotva silu pre seba. Duša si pýta pozornosť, ktorá sa úzko-profiluje na naše potreby a túžby. Nadviažeme kontakt s dušou a nám dochádza princíp lásky. Druhých dokážeme skutočne milovať, až keď náš osobný pohár preteká. Hlboký rešpekt a láska nás navigujú naspäť k sebe. Umožňujú nám milovať okolie pravou láskou, ktorá pramení v našom srdci a ktorá sa nám vracia.

5. dimenzia

Naša vysnená predstava vstupu do 5. dimenzie je často skreslená akýmisi očakávaniami, ako by to malo byť. V mysli si určujeme, že keď budeme dostatočne rásť a transformovať bloky, tak už čoskoro budeme v jednote. Možno sme si predstavovali, že tam prichádzame v bielom rúchu po červenom koberci ako vyššie bytosti, ktoré boli hodné prejsť do novej Zeme, že dvere sa zabuchnú, a my si odfúkneme, že to máme za sebou. Vstup do jednoty môže predchádzať aj zažitie veľmi stresujúcej situácie alebo určitého kolapsu. Zrúti sa nám znova svet asi už po tisíckrát. Do jednoty prichádzame niekedy otrhaní, zničení, na dne síl so slzami v očiach a s usopleným nosom. Ešte k tomu dvere medzi týmito dimenziami nikto nestráži. Nie sú tam žiadni vyhadzovači, ktorí kontrolujú lístky. Celú tu dobu bol chrám poznania otvorený pre všetkých návštevníkov a zisťujeme, že sme sa sami obmedzovali vo vstupe, lebo sme sa považovali za nehodných vstúpiť.

Je to ako biblický príbeh, v ktorom sa padlí anjeli odtrhli od Boha. Aj my sme v našich životoch zažili situáciu, v ktorej nám bolo až moc dobre, ale chceli sme viac a niečo iné. Neboli sme spokojní. Duša nás volala preskúmať iné sféry, a tak nám to je umožnené. Vraciame sa do spoločného vedomia jednoty s veľkým bohatstvom poznania.

Vskutku zvláštne!

V piatej dimenzii je pokoj, ticho a láska. Naši nepriatelia neexistujú, tak ako aj naše bloky a problémy. Celé sme si to vykonštruovali sami. Sami sme si vytvorili života ohrozujúcu situáciu v detstve, sami sme si naplánovali pád z bicykla a ťažké operácie. Sami sme si vybrali, že proti nám bolo vznesené krivé slovo a niekto nás obviňoval. Boli sme scenáristi, len nám to divadlo hrala nejaká iná osoba. Avšak v jednote je iná osoba JA. Celé to obdobie nebola chyba v našich rodičoch, že nás nemilovali, bola to len naša projekcia. Dumáme: „Keď som si dokázal/a tvoriť to zlé, dokážem teda tvoriť aj to dobré!“

Ešte sa tu poobzeráme. Je tu dobre, ale zároveň nuda

Prvé pocity a vnemy ukázali, že nastáva určitý kolaps času. Život je len akýsi zlomok. Svoju niekoľkoročnú minulosť vnímame akoby to bolo len pár mesiacov. Tiež sa zdá, že vlastne vôbec neexistujeme a tento príbeh sa odohráva len vo vedomí súčasne tu a teraz. Minulé životy sú blízko a trvali krátko, karmu tu chápeme úplne inak. Je to naša virtuálna realita, kde si určujeme všetky pravidlá a samotnú vizualizáciu. V jednote sme sami. Nikto iný tam nie je. A tak sa celkom s radosťou vraciame späť do svojho bežného života so svojimi bežnými problémami a sme radi, že môžeme zmeškať autobus. S láskou pozeráme na naše nefunkčné vzťahy. Radi ich opäť budeme riešiť. Máme na to kopec času, koľko budeme potrebovať. Nie je sa kam ponáhľať. S novým nadhľadom sa pracuje lepšie. Už neberieme život tak seriózne a vystrašene. Začíname sa baviť. Hráme sa s našim vedomím a časom. Nemusíme si robiť starosti, čo je tu naše poslanie a tlačiť sa do výkonov. Tvoríme si viacej projektov, skáčeme z jedného na druhý lebo nás tak intuícia vedie. Pred tým by sme sa za to odsudzovali a hlava by nás ukameňovala, že nedodržujeme lineárny koncept. Poznávať dualitu je dar. Kým nás táto sféra baví, treba v nej naplno žiť.

Aj po návšteve piatej dimenzie si človek žije svoje bloky a prepady, až dokým duša akceptuje každú rovinu bytia. Poznanie z jednoty však ostáva. Snažíme sa ho každým dňom osvojovať v rôznych situáciách. V pondelok večer sme v jednote, v utorok ráno už v ťažkej dualite. Prechod jednotlivými sférami sa strieda. Nové vedomie ukotvujeme každodenným ladením a tréningom. Fázy pokoja a lásky sa budú predlžovať až plynule prejdeme do jednoty.

Nebuďme na seba prísni. Pozor na slová, som zablokovaný/á už to nestihnem vyriešiť v tomto živote

Každý z nás ma na ceste transformácie rôzne deštruktívne myšlienky. Už sme z toho všetkého unavení, a tak si myslíme, že sľúbený raj v tomto živote nedosiahneme. Povieme si, že máme toľko tej karmy, že duchovná práca jedného človeka to nestihne vyčistiť. Tieto myšlienky pochádzajú zo starých vzorcov, ktoré nám bránia k posunu. V tomto štádiu si neuvedomujeme, že sme tvorcami svojej reality a neuvedomujeme si ani to, akú silu má vyrieknuté slovo. Dovoľme si teda rozobrať tento problém hlbšie. Emócia, ktorú si prežívame hovorí, že nie sme dostatočne hodní. Súvisí to s popieraním nášho božstva, kedy sme určitým spôsobom zabudli, kto sme. Tvorca nám dal rovnaké nástroje na tvorbu svojej reality s akými disponuje aj on sám. Máme slobodnú vôľu a naša realita sa vytvára podľa našich presvedčení, ktorým veríme. Nikto nám do toho nezasahuje. Ak chceme zbytočne stráviť niekoľko životov nad nejakým blokom, je nám to dovolené. Všetko je veľmi pohyblivé. Čaká sa iba na nás, kedy si dovolíme dospieť. Budeme „čakať“ toľko, koľko si povieme.

Som tvorca svojej reality. Tvorím si dokonalé šťastie, harmóniu, lásku, zdravie, spokojnosť, hojnosť vo všetkých formách, súčasne akceptujem protipóly k týmto energiám

Bez prijatia negativity nejde zmajstrovať energie. Bez prežitia chorôb a strachu zo smrti nikdy nespoznáme dokonalé zdravie. Bez prítomnosti lásky nikdy nespoznáme, čo je pravá láska. Vďaka depresii a smútku si vážime pobývanie v šťastí. Bez rozpadu nespoznáme zrod.

Nebojme sa teda preskúmať svoje strachy, bolesť, hnev, nenávisť a depresiu. Ak sa v našej duši objavia, skočme rovno do ich energie, už ju neodsúvajme preč alebo neutekajme pred tým. Skôr či neskôr prídeme do zlomu, kedy jej budeme čeliť naplno. Odkladanie je len strach, ale zároveň  aj naše poznanie.

Cítim ťažké emócie bytia. Už neutekám. Dovolím si ich hlboko v sebe pozorovať a preskúmať. Pobudnem si v energiách tak dlho ako je potrebné. Pozorujem svoju bolesť, preciťujem ju so všetkými zmyslami. Idem do svojich najväčších strachov. Je to zvláštne. Je to poznanie. Po poznaní prichádza zmajstrovanie energií. Vediem svoje strachy, celé moje telo, ducha, myseľ do lásky a nechávam sa ňou komplexne liečiť. Dovoľujem tejto vysokej vibrácií ma aktualizovať a vnášať ma do nádherných čistých energií svetla.

S láskou,

Pozorovateľka života

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/

Keď je tvoj dvojplameň zadaný

Keď je tvoj dvojplameň zadaný

Nie je náhoda, že si podvedome vyberáme partnera, ktorý je pre nás určitým spôsobom nedostupný. Často sa to deje podľa hlboko skrytých blokov a presvedčení, že si nezaslúžime lásku. Odmietame naše potreby, a tak sa stane, že stretneme niekoho, kto nás dramaticky navráti k svojej duši. Ako? Tým, že tu pre nás nebude. Strádame, lebo si chceme chýbajúcu časť nahradiť niekým a niečím externým. Ak za zamilujeme do niekoho, kto je zviazaný záväzkami, je to očividné potvrdenie, že nemáme šancu. Sme pozvaní do ringu ťažkého súboja medzi rozumom a citom. Ak budeme nasledovať len rozum, zbláznime sa. Ponúka sa nám preskúmať hlbšie seba, svoje potreby a túžby, konečne si už vyriešiť staré vzorce správania. Až na konci dostávame odpovede, že to vlastne bolo dokonalé obdobie, ktoré z nás urobilo úplne iného človeka. Sme v jednote, spokojní a hlboko napojení. Pretrhli sme opakujúce sa situácie v rodovej línií, tým, že  sme mali odvahu si zlomiť srdce toľkokrát. Priniesli sme do svojej duše pokoj a stávame sa silnými jedincami. Nič iné nám ani vlastne neostávalo, len sa začať venovať už konečne svojej duši, zatiaľ, čo tu pre nás partner nebol…

Dlhý príbeh o tom, ako sa žena učila počúvať svoje srdce

Stretli ste muža, takého o akom ste snívali celý život, ale je zadaný. Presnejšie ženatý. Posledné, po čom v živote túžite je zapliesť sa s niekým takým. Nie ste predsa žiadna mrcha so zle usporiadaným hodnotovým rebríčkom. 

Prvé stretnutie

Sklame vás, keď sa dozviete, že je ženatý. Je milý a poviete si, že mu dáte šancu aspoň na pekný rozhovor. Veď je kopec ľudí v manželskom zväzku, ktorí už nežijú spolu ako plnohodnotná dvojica. Už ste dávno dorástli do bodu, kedy vnímate odlišnosti medzi manželstvom a „manželstvom“. Idete na stretnutie s jasnými pravidlami v hlave. Je to len káva a tým to končí. Prežijete spoločne pekný večer, rozprávate sa, smejete sa, rozumiete si a pri odchode sa ešte pobozkáte. Nedalo sa odolať! Tento muž vám vyrazil dych. Nečakali ste to. V tejto etape chodíte spať ešte v kľude, uisťujete sa, že to bol len bozk a tým to zhaslo.

Zažili ste všeličo

Počuli ste plakať matku a jej zranenie z nevery. Videli ste ako si to otec nemohol odpustiť. Vnímali ste ako to odsudzovala širšia rodina. Možno ste sami zažili neveru a viete to pochopiť ešte z hlbšej perspektívy. Po týchto všetkých emóciách vyhodnotíte, že nejaký zadaný/ženatý muž sú vody, do ktorých by ste v žiadnom prípade nechceli vstupovať, a tak radšej od neho bočíte kade ľahšie.

Morálka

Čas plynie a vy nemôžete zabudnúť na ten bozk. Mali ste taký dobrý pocit, že ste sa zachovali ako slušný človek s morálkou a prerušili kontakt. Dobrý pocit z morálneho rozhodnutia vydržal asi len tak 3 týždne. Potom z vás opadla hrdosť, vnútorná pýcha a ego presvedčenia, že zadaní ľudia by mali byť čestní, vyriešiť si svoju životnú situáciu, až potom si hľadať nejakú známosť. Lenže láska k vám niekedy príde aj keď nikoho nehľadáte. Je výzva byť otvorený veciam, ktoré najprv ani nemusíte chápať.

Muž vám nedá spávať. Stále myslíte len naňho. Cez bariéry morálky sa začnú predierať túžby a on vás neuveriteľne láka. Hovoríte si, že to prejde, veď ste už odolali rôznym pokušeniam. Ste dlho sama, preto akceptujete pozvanie vášho kamaráta. V ten večer vás pobozká. Je to príjemné. Len príjemné. Asi by ste nikdy nedovolili, aby vás pobozkal, ale nerozumiete, čo sa vo vás deje, a tak skúmate či sa vám podarí aspoň trošku prekryť túžbu po ženatom mužovi. Zisťujete, že pri kamarátovi nič necítite. Kráčate domov sama a môžete si zoradiť myšlienky. Najlepšie vám bolo aj tak vždy samej. Do toho sa vám ozve ženatý muž. Vy viete, že nie je ďalšie východisko zo situácie, len to skúsiť, inak sa z toho zbláznite. Viete aj to, že keď sa stretnete, už to nebude o kávičke. Idú sa stretnúť dvaja ľudia, ktorí sa chcú spoločne milovať.

Milovanie s otvoreným srdcom

Ženatý muž prichádza a vy spoločne prežijete krásnu noc. Milujete sa s otvoreným srdcom, nie je čo stratiť. Tento muž vám nepatrí ako ani vy jemu. Ste uvoľnená a užívate si prítomný okamih. Prijímate toho muža a on vás. Smejete sa, rozprávate. Bol to nádherný zážitok. Presne ako vám to intuícia a vášeň hlboko v srdci našepkávali. Prejde asi týždeň a ešte stále žijete z tej energie. Nedá vám to, plánujete si stretnutie znovu. Ste v akomsi opare ľahkého pobláznenia alebo zamilovania, a tak nič neriešite.

„ Zamilovanie je tvorivá sila potrebná na to, aby sa dvaja ľudia prepojili a aby medzi nimi prebehli skúšky, ktoré si duše kedysi dávno spolu naplánovali. “ (Z knihy: Známe se celé věky,  A. Homolová)

Stretnete sa ešte asi 3-krát. Už to nie je vášnivá noc, ale len pár-hodinové spoločné bytie. Pri tom poslednom sa vyderú na povrch negatívne emócie. Vy si uvedomíte, čo ste urobili. Rozum vám hovorí, že by ste sa mali hanbiť.

Počiatočná negatívna fáza prepukla, keď sa vám vypína srdce

Musíte ísť od seba. Vyplavia sa vám bloky z kolektívneho ženského vedomia, že vás chcel ten muž len využiť. Spomeniete si, na reči blízkych žien ako ich manželia hovorievali svojim milenkám, že doma si so ženou nerozumejú. Je vám z toho všetkého zle a začnete sa pýtať ženatého muža ako to má vlastne doma.

Do života sa vám prezentujú všetky bloky, ktoré máte spojené s mužmi, s otcom, so svojou rodovou líniou

Nedôvera v mužov a presvedčenia, ktoré ste absorbovali z okolia o tom, ako sú muži sukničkári, sú neschopní a slabí, vás vystresuje. Nikdy sa nezaplietaj so ženatým mužom! Vybavia sa vám historky ako zle dopadli ženy, ktoré si začali so ženáčmi. Ty sa uvedom dievča, je to otec rodiny, on má povinnosti. Toto slušné ženy nikdy neurobia.

Útek a separácia

Cítite emočný pretlak a tak utekáte! Keď ste sa ho spýtali aká je jeho situácia doma, nič sa nedozviete. Mlčí. Čože? Bože, áno, on je presne ten muž, ktorý sa chcel len rozptýliť. Kašlem na neho. Ešte k tomu sa správa ako decko. Nie aby sa so mnou na rovinu porozprával, ale hrá tu nejaké hry, ktoré nemám rada.

1,5 mesiaca máte odmlku, v ktorej si spracovávate rôzne bolesti a bloky. Partneri mlčia, sú zablokovaní. Ich srdcia sa len prebúdzajú. Muž si nechce priznať, že žena, ktorú spoznal, je viac ako sexuálna známosť. Spôsobuje mu negatívne emócie a mohla by mu zničiť status vzorného muža. Žena sa uisťuje, že toho týpka už nechce vidieť. Neozýva sa jej a tvári sa ako by sa nič nestalo. Namýšľa si, že ju iba využil. Nič jej nevysvetlil, ušiel. Fáza ublíženia prejde a žena si uvedomí, že nikto nikoho nevyužil. Chcela ho dobrovoľne a ešte ho aj zviedla. Týmto ste prijali svoje negatíva. Sú súčasťou každého z nás.

Muž mlčal, lebo vy ste mlčali voči vašej duši. Prijímate aj svoje temné stránky a vám sa zrovna podaril uzdraviť blok o využití. Vašou prácou ste pomohli transformovať tento blok aj v kolektívnom vedomí.

Obe strany urobia určitý mentálny pokrok, ktorý ich znova púšťa k sebe. Väčšinou sa ozve ten, ktorý dokáže bloky lepšie spracovávať a jeho prežívanie lásky je oveľa prirodzenejšie. Túžba, vášeň a láska sa začína prebúdzať. Vás to znova púšťa k sebe fyzicky. Osobné stretnutie môže nastať aj po pol roku. Stretnete sa s vašim pánom úžasným. Tešíte sa, zároveň sa aj bojíte. Aj on má v sebe strach. Potláčal sa toľkokrát. Toľkokrát sa mu o vás zdalo, ale on predsa nemôže urobiť žiadny krok. Má rodinu, má zodpovednosť. Povie vám, že by ste si radšej mali nájsť niekoho iného. Ja Ti tu lásku nemôžem dať. 

Dynamika je v každom vzťahu rôzna. Za toho pol roka nenaplnených túžob, lásky a prebdených nocí si veľa uvedomíte. Nechápete, na čo tu stále čakáte. Poviete si, že by ste sa mali otvoriť novému vzťahu lebo tento váš, so ženatým mužom, za nič nestojí. Sú to len akési vaše vzdušné zámky, ktoré sa aj tak nikdy nenaplnia. Aj týmto pochopením prichádza poznanie a uvoľnenie. Všetko čo sa deje má svoj zmysel.

Vaše strachy vám nedovoľujú vidieť jeho bloky a on nevidí tie vaše cez jeho strachy

Žena vidí len mužove hradby, dômyselné opevnenie, kde nevstúpi nik. Domnieva sa, že tam pre ňu niet ani štipky miesta v jeho srdci. Keby aspoň chcel, tak spustí most cez priekopy komunikácie. Nič. Ticho. Žena uteká. Hovorí si: „Áno je to tak ako si si myslela, koľkokrát ešte potrebuješ potvrdenie? Poradím Ti, zabudni na neho.“ Lenže srdcu len tak ľahko nerozkážete. Keďže zranenie je veľké, žena si hľadá partnera. Chce prežiť aspoň trochu lásky, ktorú nedostala od jej vysnívaného muža. Nie že by bola na tom závislá, ale cíti sa odmietaná. To je opäť iba jej projekcia a útek od jej pravých túžob.

Nový partner

Žene prišiel do života nový muž. Spriaznená duša. Je to fešák a citlivý človek. Majú spolu veľmi pekný vzťah. Títo dvaja si žijú v harmónií, žiadne komplikácie, pohoda. Spoločné držanie za ruky, prechádzky v parku so psom. Žena sa cíti aspoň na chvíľu naplnená. Konečne si prežíva to, čo chcela s jej pravou láskou.

Ženatý muž vám napíše, ale vy ste vo vzťahu. Je to tak ako si myslel, nemá nárok na lásku. Mohol by očakávať niečo od ženy, ktorej nič nedal? Mal by jej dať pokoj, ona si zaslúži žiť krajší život, veď jej to aj povedal. Žena, ale nevie, čo sa odohráva v mužovi.

Krásne milovanie a spojenie sŕdc so spriaznenou dušou vydrží len pár mesiacov. Ženin dobrý pocit vystrieda uvedomenie, že ona je tá, kto nosí masku. Pravá túžba srdca sa derie von a ona pochopila, že klame samú seba, ale aj spriaznenú dušu po jej boku. Odchádza zo známosti, v ktorej chýbajú skutočne hlboké city.

Žena začne byť konečne verná svojmu srdcu. Miluje ženatého muža, aj keď nevidí riešenie, je silná a naplnená ustáť situáciu sama. Uzdravila sa zo závislosti na druhom a zo starých rán odmietania.

Tak ako ste urobili krok k svojmu srdcu, všimnete si, že aj váš muž urobil krok k tomu svojmu. Trocha sa zmenil. Je otvorenejší, lebo vy ste otvorenejšia. Transformovali ste už nejaké tie bloky. Prídu znova ďalšie. Partnerovi, ktorý je v trvalom zväzku sa zdá, že ten druhý stále uteká a stále si musí niečo uvedomovať. Nevidí ale, že on uteká tiež. Aj keď pocítil znova lásku, drží tieto city v najväčšej tajnosti. Tieto dve bytosti sú však prepojené. Dokážu cítiť lásku/strach vzájomne, aj keď tomu nemusia rozumieť, koho emócie cítia. Ženatý muž sa nechce pozrieť do seba, ona ho odrovnáva svojimi útekmi, a tak dokola. Muž sa len čuduje, čo je to za ženskú. Prehliada, že je to on sám, kto beží preč od svojej duše, od vnútornej ženy, tak ako aj jeho fyzická ženská polovička. Žena má tiež svoju projekciu. Jej muž ju nemiluje, nevybral si ju, nepotvrdil jej lásku…

Každý musí pracovať so svojou dušou

Partner k vám nemôže pristúpiť bližšie, ak vy nemáte zvládnutú sebalásku a uzdravené bloky z detstva. Bojujete s presvedčeniami, že aj tak nemôžete mať to, čo chcete. Láska tu nie je pre vás. Nezaslúžite si ju. Ak je váš partner spútaný vo vzťahu, bojuje so seba-hodnotou a myšlienkami: ublížim všetkým ostatným ale ja budem šťastný? Zaslúžim si to? Jednoznačne, áno!

Staňte sa samostatnou ženou, ktorá si vie dať všetko

Duša sa učí pochopiť, že každý sme tu sám za seba a je len na nás ako sa k týmto skúškam postavíme. Možno vypadá, že muž nič nerobí, ale cíti, že sa mení, učí sa nasledovať svoje srdce. Ak si myslíte, že čakáte naňho dokým sa rozvedie, mýlite sa. Čakáte na seba, aby ste sa vydali na cestu uzdravenia a práce na svojom Ja. Mám spracované všetko? Som v úplnom pokoji a láske? Ak ste v láske, nebude vám vadiť nič. Ak vám vadí veľa vecí, spíšte si ich. Po čase rozpoznáte, že sú to záležitosti, týkajúce sa len vás.

Z pohľadu bezpodmienečnej lásky

Odovzdali ste situáciu Bohu a dôverujete mu. Veríte svojmu srdcu, že vás viedlo správne. Vedome trávite čas. Nie je dar všetko vedieť hneď, ale darom je nechať čas plynúť, odpoviete si sami neskôr. Nemôžete nikoho vlastniť ani od nikoho vynútiť city, môžeme si ich však tvoriť sami. Žena cíti, že muž je hodnotný a láskavý človek. Začína ho vidieť srdcom. Prichádzate k mužovi s uvedomením, že ho milujete, taký aký je. Aj on sa opäť zmenil. Možno sa nikdy nerozvedie. V to dúfalo len vaše ego a strachy. Možno ho jeho rodina a deti ešte potrebujú. Chápete to z pohľadu bezpodmienečnej lásky, a tak vám to už vôbec nevadí. Ste bližšie k svojej duši a k životnej misií ako kedykoľvek predtým. 

Život v harmónii si často predstavujeme ako vzťah, ale ponúka sa nám možnosť uzdravenia aj na našej samostatnej ceste či už sa uzdraví aj partner, alebo tým prejdete sami. Máte výhľad na ďalšie možnosti predkladané životom, o ktorých ste ani netušili, že vôbec existujú. K dýchaniu potrebujete hlavne seba, ku kráčaniu potrebujete nohy, ktoré sú vaše a k milovaniu potrebujete srdce, ktoré bije vo vás.

Ak trpíme a vyčítame si, že sme sa zamilovali do partnerov, ktorí sú zadaní verme, že všetko sa deje podľa dohody duší. Nikto si nestavia šťastie na nešťastí druhých, skutočná láska oslobodzuje a vedie nás správnym smerom. Dvojplamene si vybrali uzdravovať vzťahy, ktoré nie sú vystavané na čistej esencií bezpodmienečnej lásky. Energie nás už nepúšťajú do vzťahov, kde sa hráme na lásku. Globálne srdce planéty sa otvára a na Zemi sa prepája, čím ďalej tým viacej dvojplamenných párov. Najprv si však prejdeme dramatickou očistou vo svojom vnútri.

S láskou,

Pozorovateľka života

Obrázok zámku: Tim Rebkavets / Unsplash

Proč píšete články jen o ženách? Mě by zajímalo něco, co pomůže i mužům…

Proč píšete články jen o ženách? Mě by zajímalo něco, co pomůže i mužům…

Ďakujem za Váš komentár. Áno máte pravdu! Ale moje články adresované ženám súvisia aj s mužmi, a to viac ako si myslíte :). Dovoľte mi napísať krátky vhľad, prečo som presvedčená, že aj tie ženské články sú pre vás, mužov. O ženách píšem viacej aj z toho dôvodu že som žena a snažila som sa vyliečiť vlastné deštruktívne vzorce správania. Všimla som si, že kopec žien má veľmi blízke alebo takmer totožné problémy v interakcií s mužmi. Je to kvôli tomu, že potrebujeme rozvinúť našu vnútornú ženu kolektívne. V mojich článkoch teda môžete rozpoznať ženské správanie a vnímanie sveta, ktoré by mohlo pomôcť aj vám k podpore svojej vnútornej ženy.

Drahí muži, články o ženách sú pre vašu vnútorné ženu, takzvanú animu podľa C.G. Junga

Každý sa rodí do mužského pohlavia alebo do ženského. Ak si muž, máš teda dominantnú mužskú časť, ale k tomu, aby si sa cítil kompletný nosíš v sebe prvky ženskej esencie. Najlepšie by sme si to vedeli predstaviť podľa symbolu yin a yang.

Energie planéty sa menia z patriarchátu do matriarchátu. Všetci spoločne prechádzame vibračným a aj emočným posunom do nových ženských energií, ale ako to urobiť prirodzene?

Narodili sme sa z predchádzajúcich generácií, kde ešte dominovala mužská energia. Prevzali sme si určité modely lásky, vzťahov a rodiny, v ktorých teraz nedokážeme žiť úplne pohodlne. Možno kedysi boli dobré a vhodné do predchádzajúceho vibračného nastavenia vedomia. Teraz sa učíme žiť nanovo!

Muži sú dnes vystavení veľkému tlaku konečne začať počúvať svoje srdce a dovoliť si rozvíjať intuíciu. Stovky rokov boli presvedčení, že musia byť silní, odvážni a nemôžu plakať. Proste muž a city nejdú do hromady. Od žien sa tiež očakáva, že to už budú vedieť, pretože sú ženy. Bohužiaľ, nie je tomu tak.

Aj ja ako žena som mala problém rozvinúť svoju vnútornú ženu do lásky, aby som sa uzdravila, a tak dokázala podporovať svojho vnútorného muža, a teda aj mužov okolo mňa. Z môjho života som vytesňovala skutočné cítenie srdcom, ktorý je ženský aspekt. Myslím, že som to ani nevedela ako to mám urobiť. Najväčší posun som vždy urobila vo vzťahoch cez lásku. Tam sa mi ukazovalo ako sa správam sama k sebe, k svojmu vnútornému mužovi a žene.

Ako zistiť v akom stave mám vnútornú ženu alebo vnútorného muža?

Veľmi jednoducho! Drahý muž ako sa k Tebe správajú ženy? Sú voči Tebe odmietavé alebo si Ťa nevšímajú? Nedostávaš dostatok lásky od nich? Vysmiali sa Ti, že si slaboch? Toto si myslíš ty sám o sebe. Možno si si prešiel obdobím, keď si nemal toľko síl a do dnešného dňa si to nevieš odpustiť. Cítiš sa trápne, že si sa nechoval ako muž. Ty sám, podrobnejšie, tvoja vnútorná mužská časť umlčala tú citlivú ženskú.

Čo sa stane v realite? Ako reaguje zranená vnútorná žena na muža?

Začne sa naňho hnevať! Veľmi! Začne od neho utekať, možno mu začne byť neverná alebo s ním prestane komunikovať. Trpí a je zranená. Sama zavretá v malom väzení. Čaká na Teba, muž! Choď za ňou zober ju do náruče! Povedz jej, že sa na ňu nehneváš, už ju konečne začínaš rešpektovať. Nesúdiš ani jej emocionálne výlevy. Počúvaj jej ocenenia a rady alebo sa jej zver so svojimi strachmi. Keď to zvládneš vo svojom vnútri, tak sa Ti to bude odzrkadľovať aj navonok s Tvojou partnerkou. Do života Ti môže prísť nová žena alebo sa Ti môže opraviť Tvoj aktuálny vzťah.

Ak si muž neprijíma svoje emócie a nechce ich ani vyjadrovať, pravdepodobne v živote stretáva rovnaké partnerky, ktoré ho nedokážu milovať, počúvať alebo rešpektovať. Ak sa nám podarí uzdraviť vnútornú ženu a muža, tí dvaja začnú spolupracovať a tvoriť svet v láske a šťastí. Život sa nám dokáže polepšiť vo všetkých smeroch, nie len vo vzťahoch. Začne sa nám dariť v práci, vnútorná žena totiž nacíti nápady a sny srdcom, komunikuje ich vnútornému mužovi, ktorí ich dokáže materializovať. Naša vnútorná žena nás dokáže liečiť, ak dáme na jej rady. Učí nás sa hlbšie prepojiť so svojim telom a srdcom. Vnútorný muž ju zase učí ako sa postará sama o seba a zabezpečí si svoje potreby.

V starých vzťahoch, kde panovala závislosť sme si podelili role, kto je žena a kto je muž. Ako by sa mal chovať muž, čo by mala robiť žena. Dnes sa liečime zo závislosti, aby sme nevyčerpali našich partnerov očakávaním našich potrieb.

Cítenie a intuícia je vlastnosť vnútornej ženy. Pokúste sa navnímať či ďalší „ženský“ článok pomôže rozvoju vašej vnútornej ženy alebo nie. Možno ho nemáte čítať, a tak je to správne. Vaša vnútorná žena Vám šetrí čas na iné aktivity.

S láskou,

Pozorovateľka života

Vďaka Korona vírusu si ľudstvo spracováva posledné globálne deštruktívne kódy svojej existencie

Vďaka Korona vírusu si ľudstvo spracováva posledné globálne deštruktívne kódy svojej existencie

Strach o prežitie je v nás hlboko zakorenení z katastrof, ktoré máme od nepamäti ukryté v duši. Dnes je však situácia iná. Vieme, že sme 100% tvorcovia reality. Nič nám nehrozí a všetko je v poriadku. Planéta sa významne kalibruje na frekvenciu vyšších dimenzií, a tak sa zbavujeme oveľa častejšie negatívnych presvedčení, ktoré musíme už definitívne zanechať za sebou. Na svete sú vyvolané zmeny, ktoré sa týkajú nás všetkých. Zasahujú hlboko naše srdce. Vyťahujú z nás bolesť, spôsobujú nám strach. Tí, ktorí to ešte nevedia, musia skutočne zažívať veľké muky vo svojej mysli.

V tichu pochopíme, že všetko sa deje dokonale k vibračnému posunu. Aby sme rapidne zmenili vibrácie planéty, bolo potrebné zapojiť do situácie všetkých ľudí. Tí, ktorí odchádzajú pomohli, teda prispieť k náprave starých zranení Zeme a ich odchod sa deje v súlade s ich plánom duše.

Viete, čo sa už deje v novej realite? Vychádza slnko. Ľudia prekukli, že príliš prepadli svojim strachom. Aj vďaka masovému odchodu duší sme si uvedomili, že by sme si mali tvoriť udalosti v súlade s láskou a životom. Možno sme to ešte pred tým nezvládli, lebo v našom podvedomí boli ukryté posledné rany zániku Zeme a ľudstva. Pristupujeme k sebe s láskou. Je to cenná lekcia, o tom, ako nám nevedomá myseľ dokáže riadiť každodenný život. Globálne vedomie sa opäť posúva aj na základe ďalšieho transformovaného bloku vďaka nám všetkým. Znova sme to zvládli ako toľkokrát pred tým. Táto udalosť pozitívne ovplyvní ďalšie naše bytie.

S láskou,

Pozorovateľka života

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/