Aktuálne energie pre muža a ženu 3

Aktuálne energie pre muža a ženu 3

V tomto článku opisujem energetické aktualizácie pre muža a ženu na určité obdobie. To, čo prežívame vo vzťahoch na globálnej úrovni sa odohráva paralelne aj v našom vnútri, pretože všetci máme v sebe zastúpenie energií vnútornej ženy a vnútorného muža.

Každý z nás si súčasne prechádza vlastným individuálnym cyklom. Preto, ak sa niekedy prekliknete na daný článok neskôr alebo prídete na môj blog prvýkrát, nechajte sa viesť intuíciou k článku s číslom, ktorý Vás najviac osloví. Články Aktuálne energie pre muža a ženu sú označované číslami od 1 do n (n- dokým budem vedená písať).

Aj keď sa tento článok volá aktuálne energie, dovolím si uviesť pre obe energie malú rekapituláciu situácie za posledné mesiace. Tento článok som mala rozpísaný už dlho a nedarilo sa mi ho dopísať. Dnes sa to všetko prepojilo, a tak odovzdávam moje zachytené vnímanie.

Ženská energia

Žena sa učila tvoriť v hmote posledné mesiace. Riešila problémy a bola v určitom vypätí a viacej v mužských energiách. Kedysi by si vyčítala, že zabudla byť ženou a nie je v ženských energiách, ale práve tým, že sa veľmi vychýlila do mužskej sily a už to neriešila či to je dobré alebo zlé, stalo sa niečo zvláštne. Po čase si žena uvedomila, že vlastne je oveľa viacej v rovnováhe, ako kedykoľvek pred tým. Raz sa zapájala vnútorná žena, raz muž.

Vybalansovanie energií nie je o tom, aby sme ostali ukotvený v strede v pokoji, ale o umení používať tieto 2 energie v dynamickom tanci, v ňom sa energie vychyľujú, obracajú, zároveň však tvoria navonok celok.

 

Keďže sa žena v poslednom období veľmi posilnila a cítila sa ucelená, nepotrebovala pozornosť a lásku od partnera, a to jej dodávalo silu. Naučila sa, že ak chce niečo zmeniť, nemôže meniť veci len tam vonku, má ich meniť vo svojom vnútri. Po dosiahnutí určitého levelu odpútania sa od fyzického muža, začala byť žena nespokojná s naliehavosťou, že musí ísť ďalej, aj keď muža miluje. Už dokáže urobiť tento krok a necíti žiadnu prekážku.

Žena energeticky ukončila vzťah s mužom, ktorý prešiel s ňou ten náročný úsek. Jeho otlačok ostáva v žene navždy, tá si ho nesie do ďalšej skúsenosti. ale je odhodlaná byť sama alebo otvoriť sa láske s iným mužom. Teší sa na toto obdobie. Vníma zmeny vo svojom živote. Nie je už na koho a na čo čakať.

 Krátko po energetickom ukončení žene prišla informácia:

Žena, toto je ten bod, kedy vstupuješ do novej vzťahovej éry. Urobila si veľký kus práce na sebe a až teraz chápeš, že bez Tvojho prvého kroku by nenastala zmena ani u muža. Ty si mala udať ten smer, nemohlo to byť opačne. Prečo je to tak? Všetko sa dozvieš a na svojej ceste pozbieraš všetky odpovede. Niektoré však prídu hneď niektoré neskôr, keď budeš vo vyššom štádiu, schopná si informácie prepojiť. Schopnosť naladiť sa na muža, ktorého zanechávaš, stále ostáva. Je to pomôcka, nástroj k tomu, aby si vedela opísať svoje pochody, alebo čo sa odohráva tam vonku. Každému to je tak dané.

 

Žene to potom došlo, nebolo možné očakávať zmenu od muža. On reagoval až na jej zmenu. Možno nie tak rýchlo a možno nie tým smerom, ako si to kedysi tak veľmi priala. Pozoruje ho však ako spriaznenú dušu a ako pomocníka, ktorý jej pomohol do celistvosti.

 

Mužská energia

 Mužská energia sa snažila nájsť rovnováhu vo svojom živote a bilancovať tak rôzne vstupy v ňom. Posledné obdobie bolo pre muža namáhavé, a preto išiel do väčšieho pokoja a kľudu. Bol to protipól k ženinej situácií, ktorá išla do väčšej záťaže. Mužská energia bola viacej vyrovnanejšia, muž čakal a prijímal, čo príde do jeho života. Nevedel, čo ma robiť, a tak pozoroval svoj život a prijímal ho, taký aký je. Stabilita by bola správne slovo na opis jeho situácie, ktorá mu vyhovovala. Nemal chuť robiť žiadne zmeny.

U ženy to bolo opačne, mala nutkavý pocit pohnúť sa vpred. Muž vnímal tento jej čin prirodzene. On bol v ich spoločnom spojení ďaleko slobodnejší. Pokoj v jeho živote pretrváva, aj keď sa občas vychýli do nespokojnosti, vie sa vždy celkom dobre navrátiť do svojho stredu a prijať to, kde je.

Zvláštne u muža je to, že mu žena nechýba. Rád sa vracia do spomienok a predstáv, ktoré mu vytvárajú na duši dobrý pocit. Vôbec si nepripúšťal niekoľko mesiacov, že by ženu stratil.

 Od zlomového bodu môže muž začať cítiť nespokojnosť alebo prvé pocity uvedomenia, po 4-6 mesiacoch. Sú to však iba náznaky, nič dramatické. Muž si prvotné prepady nebude spájať s láskou alebo so ženou. Začína jednoducho analyzovať svoj život. Uvedomuje si, že v ňom nie je úplne spokojný a prvýkrát priznáva, že chce urobiť zmenu vo svojom živote. Najprv si potrebuje upratať svoj život sám. Má skryté plány, (ktoré sa žene neukazujú), teraz však ona nie je jeho priorita. Chce si narovnať svoj život a spôsob, ako žil doteraz. Dáva prioritu sám sebe, už nie druhým, čo je dobré pre jeho oslobodenie zo situácie.

Spoločné zhrnutie

Žena sa mužovi už neozýva a už nechce. Pre ňu je to uzavretá kapitola. Posunula sa ďalej. Niekedy myslí naňho v dobrom, ale už nemá žiadne túžby v srdci. Občas ju napadne myšlienka, čo by urobila, keby sa jej ozval muž, ktorého tak veľmi chcela a milovala? Dnes ho stále miluje, ale je to iný typ lásky bez túžby. V kľude by mu odpovedala, stretla by sa s ním, ale bez väčších nádejí alebo fyzického milovania. Už by nerešpektovala staré nastavenia. Odvtedy je už oveľa ďalej. Myseľ jej hovorí, že by to už nešlo, veď také sú aj minulé ženine skúsenosti zo vzťahov. Srdce zase hovorí, že je to úplne jedno. A ako je to s druhým mužom, ktorý sa žene páči? Aj druhý fyzický muž to má podobne. Mení svoj život. 

 Muž nad ženou rozmýšľa. Nemá chuť sa jej ozvať v stave, v ktorom sa nachádza. Necíti sa hodný to vôbec urobiť s aktuálnou situáciou, ktorú prežíva. Chce urobiť zmeny vo svojom živote. Už nechce pristupovať k žene a k životu, tak ako to robil doteraz. Uvedomuje si, že by ho žena ani nechcela alebo neprijala. Muž vníma, že ho čaká vnútorná práca. To je preňho teraz priorita, aj za cenu, že neskôr bude už neskoro osloviť ženu. 

Uvidíme, ako to bude pokračovať, určite to zase spíšem.

Ešte sa mi ukazuje jeden obraz o mužsko-ženských energiách. Tento opis vyjadruje hlavne snahu a úsilie dosiahnuť zmien alebo ísť si za svojimi snami. Fyzická žena často ide do veľkej aktivity v období jeseň, zima, to znamená, že sa viacej prejavuje jej vnútorný muž a spoločné mužsko-ženské energie tvoria posun. Zmeny sa týkajú hmoty. V jarnom období sa fyzická žena viacej uvoľňuje a ide do pokoja, lebo jej vnútorná žena sa prebúdza a vedie ju k tomu.

U fyzického muža to vnímam naopak. Keď sa v mužovi zobúdza ženská sila, intuícia a tvorivá činnosť na jar, tá mu pomáha tvoriť posun v súlade so srdcom. Jeho veľká aktivita cez leto postupne prechádza do útlmu na jeseň. V zimnom období je viacej v pokoji, ženská sila je utlmenejšia, a tak muž vyčkáva, kedy sa zobudí v ňom ženská sila, aby mu pomohla nasledovať jeho vízie.

S láskou,

Pozorovateľka života

Obrázok prevziatý od: Armillary sphere by Amras-Arfeiniel on DeviantArt

© Všetky práva vyhradené!

Tento článok môžete kopírovať v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom https://transformacne-vztahy.sk/

Ničota

Ničota

Pamätám si slová mojej babky, ktorá prorocky tlmočila riadky z múdrych kníh o tom, aká náročná doba príde, a čo všetko budeme prežívať tu na Zemi. Nesmierne som sa bála tých slov, predsa som bola ešte dieťa.

„Živí budú mŕtvym závidieť a tí, ktorí ostanú nažive budú prechádzať mentálnym peklom, ktoré bude v ich hlave. Budú sa im zdať živé sny pri úplnom vedomí, ktoré ich môžu až zabiť. Človek nebude vedieť, čo je pravda a čo je klam.“

Dnes, keď už som dospelá sa huncútsky pousmejem, tá predpoveď bola pravdivá. Zažila som to na vlastnej koži. Na mojej duchovnej ceste som prechádzala transformáciou a tento prechod by hore uvedené slová určite vystihovali.

Na začiatku, kým sa človek naučí pracovať so svojim vedomím, tak sa mu zdajú rôzne situácie a vnemy. Ako náhle zmení vnútorné nastavanie, nachádza sa opäť v inej realite a tak je to občas na zbláznenie, kým sa začne orientovať v prechodoch cez rôzne reality a dimenzie. Javí sa, že nad tým nemá vôbec žiadnu kontrolu a navždy uviazne v ničote.

Keď človek prekoná určitý duchovný level poznania, príde mu zbytočné žiť v systéme. Život prestáva dávať zmysel, akákoľvek tvorba či aktivita prestáva dávať zmysel a všetko sa rozpadá. Ničota je dôležitý míľnik na ceste poznania. Boj, ktorý zvádzame nám vyvoláva depresiu a nemohúcnosť, nemáme silu ísť v pred a žiť náš život, ako sme ho žili doposiaľ. 

Keď je situácia v našich životoch neznesiteľná a najradšej by sme z nej chceli ujsť, osud ale rozohrá chod udalostí tak, aby sme v nej predsa pobudli a doslova nás v nej pripúta. Neostane nič iné, iba sa zmieriť so situáciou a prijať ju. Vyspelá duša totiž vie, že aj keby odišla násilnou smrťou vráti späť, a to už sa jej nechce. To už sme ako duša zažili kopec krát a vieme dobre, že pred vlastním rastom neujdeme. Pred tým možno niekomu pomáhal alkohol, antidepresíva alebo iné chvíľkové omámenia, teraz nefunguje nič.

Ľudstvo vynaložilo veľmi veľké úsilie na to stať sa dôležitým a potlačiť akékoľvek známky ničoty. Potlačenie ústilo do rôznych psychických porúch alebo depresii. Teraz však prichádzame do stupňa vývoja, kedy už nemôžeme pred ňou utiecť. Tí, ktorí nemajú dostatočnú vibráciu, odchádzajú, už to tu nedávajú. Tí, ktorí ostávajú závidia mŕtvym, pretože ich stav sa podobá smrti.

 V ničote prestáva človek túžiť po nejakých snoch, zanecháva všetko za sebou. Dáva si otázky, čo tu vlastne robím? Som mŕtvy zaživa. Ničota je dôležitým míľnikom ľudskej existencie. Prirodzene máme strach z toho, že keď už prestaneme chcieť je koniec. Vyľaká nás to, lebo to sme nepoznali, respektíve vyhýbali sme sa takémuto stavu v našom vnútri. Skúšame posledné záchvevy fungovania po starom. Vynaložíme energiu na to, aby sme si niečo kúpili alebo si ideme zabehať. Vytvárame si nejakú hru, ale nič z toho nám už neprináša potešenie. Umiera naše chcenie. Bod nula je blízko energetickej smrti a smrť je iba prerod do nového. Zrazu stratíme chuť urobiť akýkoľvek krok dopredu a zostaneme iba v tichu. Po prechode ničotou sa vraciame do systému. Tvoriť znovu a inak.

Ako je v ničote?

Sme v nej skúmame ju. Úplne nás pohltí, až keď proti nej prestaneme bojovať a pobudneme si v nej, odíde strach. Pocit, že chceme zomrieť sa tiež vytratí, pretože sme už umreli v systéme. Ničota prináša hlboké poznanie, kde pochopíme, že stačí iba dýchať a nechať sa unášať. V tomto štádiu je nám odobratá aj fyzická sila, aby sme sa upokojili na maximum. Občas máme márne pokusy z nej ujsť, ale je nám rýchlo ukázané, že to nejde. Cesta von je prijatie. Keď sme pripravení z nej odísť, dostaví sa sila a naštartuje nás na posun. Sila príde postupne, aby sme sa náhodou nevrátili do starých koľají.

Na Zemi začína nová etapa- Prijatie ničoty a ukotvenie nových kódov v hmote

Z ničoty sa dostávame aj rozhodnutím, v zmysle: Tak keď už som tu, tak to aspoň využijem nejako. Budem pozorovať, o čom je ten život. Vlastne viem, že mám nástroje na to, aby som si tu stvoril virtuálnu realitu, ktorá by sa mi páčila.

Nemusíme sa báť, že urobíme zlý krok. Duša sa raduje každému kroku. Z ľudského ponímania môže pozorovateľ vyhodnocovať svoj krok ako za chybný, ale znovu, ak sa naladí na seba, duša sa raduje takýmto krokom, lebo všetko je poznanie, pre ktoré sme tu prišli.

Nakoniec kozmonautický výcvik s neuveriteľným stupňom zaťaženia sa zdá extrémne efektívny. Tí, čo začali skôr z transformáciou sa domnievali, že je s nimi niečo zlé, pretože ešte pred pár rokmi videli kopec šťastných baviacich sa ľudí okolo nich a neexistovalo vysvetlenie k tomu, čo prežívajú. Naše mentálne stavy nám neumožňovali žiť normálny život ako predtým, taký ako sme videli u ostatných alebo si ho pamätali. Miesto toho, aby prišlo nejaké vysvetlenie, prišla iba ťažká transformácia. Prepady nás tlačili k Zemi, jeden “lepší“ ako druhý.Nikto z nás ani netušil, že si duša zvolila byť v prvej línii vibračného posunu. Vytvárala sa pôda, pre ďalšiu vlnu duší, aby napredovali aj na základe ich skúseností. 

Návody pre tých, ktorí vstupujú do ničoty úplne nefungujú, ale funguje podpora v zmysle, viem čo prežívaš, prežil som to tiež, uvidíš, raz z toho vyjdeš, neboj sa prežiješ to. Možnosť zrovnania s človekom, ktorý prešiel podobným, je pre nás veľmi významné a posilňujúce.

Priatelia, nemajme strach z ničoty, z rozpadu toho, čo sme doteraz poznali a ani návratu do hmoty. Pre nás všetkých je to nová skúsenosť. Nikto nevie, čo má robiť, ale všetko je správne pre poznanie, práve to sme sa naučili v ničote. Cieľom je užitie si ľudskej skúsenosti vo všetkých možných odtieňoch, ktoré prináša ľudský život. Život na planéte sa už zmenil, začala nová éra bytia. Možno nám ešte trošku bude trvať, kým sa postavíme znovu na nohy po tých nekonečných pádoch, ale o to bude naše chápanie a kroky stabilnejšie.

Tí, čo ešte hľadajú chybu v druhých a snažia sa vykonštruovať nejakú hru- tam vonku je niekto iný, kto môže za moju situáciu, veľmi rýchlo pochopia. Ničota je teraz extrémne expanzná a pokryje každého, aby naštartoval v sebe proces zmeny. Všetko sa zrýchlilo. Pre tých, ktorí necvičili, je pobyt v dnešných energiách extrémne náročný. Prežívajú rovnaké mentálne muky ako my kedysi, my ich chápeme a vieme ich podporiť. Už máme nesmierne bohatstvo poznania a nástroje k posunu.

S láskou,

Pozorovateľka života