Na ceste k zjednoteniu sa niekedy príliš sústredíme na náš dvojplameň. Začneme sa obávať, že dostatočne nepracuje na tom, aby sme mohli byť spolu. Náš strach sa stupňuje a možno máme aj tendenciu v takomto rozpoložení pomáhať a radiť partnerovi. Zaujímavé je, že vždy sa bojíme viacej o tých druhých ako o seba. Nedôvera je strach. Strach má opačnú vibráciu ako láska. Strach si žijeme predovšetkým v 3D realite, kde sa zameriavame na všetkých okolo nás, len nie na seba. Naše obavy sa materializujú a my ich momentálne zakúšame s drahými polovičkami.

To čoho sa bojíme, že nášmu partnerovi veľmi nejde a čo nezvláda, by sme si mali osvojiť v prvom rade sami. Aj keď sa zdá, že už to máme dávno vyriešené a s týmto skutočne nemáme problém, je to naše, inak by sa nám to neukazovalo v prítomnosti. Treba sa pozrieť veľmi hlboko. Prechádzame si viacerými stupňami pochopenia.

Vo vyššej realite 5D existujem len JA. To čo sa deje si tvorím sama blokmi, ktoré treba uzdraviť. Okolie a najčastejšie náš dvojplameň nám odzrkadľuje nedôveru v seba, nedôveru v lásku, našu nestabilitu, neprijaté nedokonalosti atď.

Bála som sa, že nenapreduje dostatočne rýchlo. Vinila som ho, že nestojí vo svojej sile, že neustále uteká, nemá záujem spoznať ma hlbšie. On je ten, ktorý bráni nášmu vzťahu. Prestala som sa sústrediť na jeho nedokonalosti a začala som mu dôverovať. Vždy, keď ma prepadol strach znova som sa stíšila a pracovala na ukotvení tohto presvedčenia v mojom vedomí. Udržovala som sa vo vibráciách dôvery a lásky. Po ukončení hádzania viny na môj dvojplameň, mi zrazu prišlo pochopenie, že som to ja, kto si nedôveruje. Neverila som si, že tá veľká láska je tu pre mňa, a že si ju zaslúžim. Bola som to ja, kto neustále utekal a strachoval sa. Dovolila som si byť k sebe úprimná a prijať skutočnosť, že si to vytváram sama svojim strachom. Pozrela som sa lepšie na seba a moje autentické túžby. Sebareflexia je dobrým vodítkom. Spätne som sa vrátila k radám a článkom, ktoré som mu poslala, aby napredoval na našej ceste. Dnes sa už len smejem, lebo všetky rady, ktoré som mu dala, boli predovšetkým rady pre mňa 🙂

Dôverujem môjmu dvojplameňu, a tým dôverujem aj sebe

Dobrá správa je, že stačí pracovať so svojím vedomím, kde tento problém vyriešime. Zachyťme vedomou pozornosťou naše strachy a vyčistime ich vždy, keď si ich všimneme. Bloky sa budú objavovať znova a znova, niekedy aj vo vyššej intenzite. Riešenie je v neustálom vylaďovaní sa do vibrácie lásky. Opakujúce sa straty, pády a strach nás len cibria v osvojovaní vnútornej stability.

Verím si! Verím Ti! Všetko prebieha podľa dokonalého plánu, ktorý sme si zvolili. Som silný/á. Prijímam sa! Prijímam ťa presne takého aký si!

Najčastejšie strachy:

  • Nepodarí sa nám zjednotiť – Vibrácia strachu nám priťahuje do života práve takú realitu, v ktorej sa javí, že sme od seba vzdialení, nerozumieme si, sme oddelení a žijeme si len samé komplikácie. Je potrebné denne pracovať na svojich blokoch a kódovať si dôveru v seba, v partnera, v život. Láska je tu pre každého a je jej nekonečný dostatok.
  • Opakujúce sa rozchody a nekomunikácia – Separácie a rozchody si dokonale naplánovala naša duša. Dejú sa presne v moment, kedy potrebujeme ukotviť v sebe nové energie a poznanie. Uvoľnime sa, podstúpme toľko rozchodov, koľko je potrebných. Mlčanie pomáha rozvíjať našu intuíciu, telepatiu a duchovné dary.
  • Môj partner nie je na takej vyspelej duchovnej úrovni ako ja – Omyl! Sme jedno. O oddelenosti nás presviedča len ego. Som na správnej ceste a všetko čo zažívam je v súlade s mojou duchovnou cestou. Mám všetky potrebné vedomosti, tak isto s nimi disponuje aj partner. Moja úroveň je jeho úroveň. Nesúďme druhého, zamerajme sa na seba, na svoju cestu.
  • Nemá o mňa záujem – Zaujímam sa o seba? Dávam si všetko po čom túžim, aby mi dával partner? Som pre seba dôležitá/á. Starám sa o seba tak, ako by som sa staral/a o ľudí, ktorých milujem? Otváram sa sebaláske.
  • Nie som dostatočne dobrý/á – Som dokonalý/á v tento daný okamih. Milujem sa a pristupujem k sebe s najväčším rešpektom a úctou. Len človek, ktorý sa rešpektuje, vie prejaviť rešpekt a uznanie druhým. Ak sa to naučíme, dvojplameň nám začne z ničoho nič zrkadliť nové nadobudnuté črty.
  • Nemiluje ma, keby áno, vypadá to inak – Takéto presvedčenia sa nám zrkadlia preto, lebo neveríme, že nás môže niekto tak hlboko a dokonale milovať. Ak si žijeme v realite, že náš dvojplameň nás nemá rád, nemáme radi sami seba alebo neprijímame nejaký svoj aspekt. Začnime sa akceptovať, že sme dokonalí, takí akí sme. Máme radi aj naše „nedokonalosti“. Láska neubližuje, ale tvorí a lieči.
  • Moja láska je zadaná – Všetko sa odohráva v dokonalosti, náš partner musí byť zadaný a hrať nám, že tu nie je pre nás, aby sme sa naučili byť kompletní v sebe. Verme dokonalému načasovaniu. Pracujem predovšetkým vo vnútri seba. Keď sa zmení moja vibrácia, mení sa aj môj partner a celková situácia.
  • Nie je správny čas – Ak si myslíme, že nie je správny čas, tak sa tak deje podľa nášho presvedčenia alebo plánu vyššieho Ja. Naša duša je dokonale múdra, a tak si vymedzuje nejakú časovú ilúziu, v ktorej si potrebuje vyriešiť negatívne vzorce a osvojiť si žitie v dokonalosti.

S dôverou,

Pozorovateľka života