Dôverujme, že ak si začneme priťahovať do života informácie o dvojplameňoch, naša duša nás vedie k významnej duchovnej transformácií cez partnerské vzťahy. Keby sa nás táto téma netýkala, tak by nás ani nezaujala, pretiekla by okolo ako voda v rieke. Naša pozornosť je priťahovaná práve k záležitostiam, ktoré naša duša potrebuje na ďalší rozvoj. Prijmi tento fakt, že zdanlivé náhody sa nedejú len tak. Nič sa v našich životoch nedeje náhodne. Maj v seba dôveru. Počúvaj svoju intuíciu, je to náš vzácny dar a je čas sa jej otvoriť.

Uvedomme si, koľko času strávime v strachu omieľaním tej istej otázky. Je alebo nie je môj dvojplameň? Sústredenie na druhého a vidina tvoriť pár s niekým výnimočným nás, ale odvádza od pravej podstaty v každom z nás.

Túžba zjednotiť sa je pre nás prirodzená. Našou kľúčovou úlohou je neustály vzostup. Ak sa nám podarí vnútorne sa zjednotiť, naša rovnováha sa začne zrkadliť aj do fyzickej reality prežívaním duchovných vzťahov.

Stretla som sa s rôznymi príbehmi o tom, ako k zjednoteniu dvojplameňov ani nedošlo alebo nie každý má svoj dvojplameň. Táto informácia mi veľmi ubližovala, lebo vyvolávala vo mne pocit nedostatku. Predsa nemôžem patriť do tejto ultra prémiovej skupiny dvojplameňov. Pocit smútku pomaly vystriedala úvaha. Zmenilo by to niečo, ak by mi niekto oznámil, že muž, ktorého milujem, nie je môj dvojplameň? Asi by som sa najprv zľakla a mala tendenciu veriť druhým. Ako som to robievala celý život, pretože, vždy tam bol niekto, chytrejší a lepší ako ja.

Pocity vlastnej nedostatočnosti a duchovnej nevyspelosti máme v sebe hlboko zakorenené. Každý z nás tu má svoju úlohu a misiu. Ak neprijmeme zodpovednosť za svoj vývin a poslanie, nebudeme naplnení. Dnes verím Bohu, že ma pre každého pripravené veľké dary lásky, ktorej je dostatok.

Pre dvojplameň a svoje zjednotenie sa rozhodni zo svojej slobodnej vôle

Ani ja som si nebola istá mojim dvojplameňom. Rozhodnutie pre túto cestu som učinila v jednej náročnej separácií. Nebolo to hneď, ale asi až po roku a pol, čo som spoznala tohto vzácneho človeka, ktorý odštartoval moju hlbokú transformáciu. Dovtedy som len váhala, zúfalo hľadala nejaké odpovede. Nedokázala som sa naladiť na seba a veriť tej hlbokej láske. Prepojenie a otvorenie srdca nastalo postupne. Keď som si predstavila moju dušu ako si volí pred príchodom na Zem svoje skúšky, čo by chcela zakúsiť v dualite, určite by to bola práve dvojplamenná cesta. Začala som teda veriť v múdrosť svojej duše, že ma naviguje správnym smerom. Odhodlala som sa dať do procesu zjednotenia všetko, čo je v mojich silách, lebo som túžila premeniť svoje bytie a spolunažívanie s druhými na vyššiu úroveň. Vedela som, že ak budem na sebe pracovať a sústrediť na sebarozvoj, môj dvojplameň ma bude nasledovať. Konečne som si dopriala uvedomenie, že si zaslúžime žiť v bezpodmienečnej láske a šťastí.

K zjednoteniu s tvojím dvojplameňom sa dopracuješ hlavne vďaka svojmu rastu

Lekcie ti pomôže pochopiť aj karmický partner, falošný dvojplameň, tvoja nahnevaná kolegyňa alebo tvoji rodičia. Ide o to či chceš prechádzať očistným procesom. Ak túžime po láske, zaiste ju dostaneme ako odmenu za rast. Ak by to tak nebolo, Boh by nás rozlišoval na lepších alebo horších, a tak to nie je. Sme stvorení v úplnej dokonalosti a nikomu nie je odopreté zjednotenie duše a nažívanie s duchovným partnerom po našom boku, ak si to tak prajeme.

Vzťahy sa transformujú neuveriteľnou rýchlosťou!

Bojíme sa, že sa nestihneme zjednotiť. Je to len strach. Pravdou je, že naša túžba môže byť naplnená pomerne za krátku dobu. Odmietala som stráviť v bolesti niekoľko rokov. Chcela som prísť do jednoty a byť s mojim dvojplameňom už čoskoro. Aj takéto rozhodnutie vyvolá dramatické zmeny a rýchlu očistu.

Globálne vedomie a planéta Zem neustále navyšuje vibrácie. Re-kalibrujeme sa do nových frekvencií a aj vzťahy sa posúvajú na duchovnejšiu úroveň. Otvárajú sa nám energetické portály tela, duše, planéty a sme čím ďalej schopnejší prežívať spojenia na úrovni bezpodmienečnej lásky a porozumenia. Pred pár desiatkami rokov bolo možné zažiť duchovný vzťah len pre hŕstku ľudí. Napredujeme exponenciálne, a tak v dnešnej dobe môžeme zažívať čím ďalej tým enormnejšie rozpoznávanie dvojplameňov a ich zjednocovanie. Okolo nás už sú ukotvené páry, ktoré žijú s partnermi duše. Možno o tom ani nevedia, že sa volajú dvojplamene, ale cítia vyššie napojenie.

V tento deň môžeme prispieť našou prácou nie len sebe, ale aj ďalším generáciám. Prílivom nových pokolení sa rodí čím ďalej tým viac vyspelejších jedincov. O nejaký čas nebude potrebné stráviť zjednotením niekoľko rokov, ale perióda sa skráti na mesiace či týždne. V krátkej budúcnosti ľudia budú žiť takéto vzťahy prirodzene.

Aj ty si práve na ceste transformácie vzťahov. Všetko sa deje podľa vyššieho architekta a plánu, ktorý si kedysi zvolili naše duše. To čo činíš je pre nás všetkých.

Volíme si sami akú oblasť vedomia transformujeme

Každý ma svoj príbeh. Nevidíme aké skúšky ma iná duša, a prečo k zjednoteniu nedošlo ani po desiatkach rokov. Naša predstava strachu nás núti prežívať bolesť za týchto ľudí a súcitiť s nimi. Verme však, že všetko sa deje pre vyššie dobro. Sme bytosti so slobodnou voľbou. Prišli sme si zažiť dualitu, rôzne emócie a zvyšovať vibrácie. Je to aj na nás akú cestu si zvolíme. Každý sme na inom stupni vývoja. Hocikto nerezonuje s myšlienkou dvojplameňov. Ďalšia duša si možno zvolí prežiť celibát a úplný odstup od vzťahov v jednom zo životov. Nakoniec aj tak každý príde do rovnakého cieľa – do jednoty.

Hľadáš stále uistenia mimo seba, raz si uvedomíš, že odpovedať si môžeš len ty sám/sama

Duchovné sféry nám sprístupňujú indície v pravú chvíľu. Presne tie, ktoré máme vedieť a ktoré potrebujeme na náš potenciál možných rozhodnutí. Keď som prosila o pomoc na dvojplamennej ceste, zdalo sa, že žiadna neprichádza. Všetko bolo zahmlené. To bola ale tá pravá pomoc. Moja nedôvera v seba bola odzrkadlená. Pýtame sa, lebo si neveríme. Odpovede od okolia nás neuspokojujú alebo ich nechceme ani radšej počúvať. Každý pokus hľadať mimo seba ma vrátil pekne k svojej duši. Len tam je správny navigačný systém.

Tak je alebo nie je?

Skutočne by mi bola táto informácia vtedy prospešná? Nemyslím si! Priatelia, ak by sa tak stalo, nadobudla by som presvedčenie, že dvojplameň je za trest. Láska a neskutočná bolesť ma viedla postaviť sa už konečne prekážkam čelom. Voľba, že to zdolám, nech sú skúšky akokoľvek náročné, priniesla do procesu jasnosť a porozumenie.

Nechápala som, že dvojplamenná cesta je dar k zjednoteniu seba

Láska k druhému človeku je hnací motor našej metamorfózy. Keď sme poháňaní láskou, túžbou a zvedavosťou, zvládneme neuveriteľné veci. Dokážeme ísť za poznaním mimo svoju komfortnú zónu. Pokiaľ stále nevieš, či je on/ ona tvoj dvojplameň, dovoľ si preskúmať túto možnosť hlbšie. Stále nevieš? Ešte nie si dostatočne hlboko. Pokračuj v práci, už ti chýba len kúsoček. Budeš sa hnevať, budeš unavený/á. Dáš si aj pauzu, lebo nevládzeš. Vyhŕknu ti slzy, hneď v zapätí sa dostaví neuveriteľný hnev, ale ty sa snažíš ďalej, lebo ťa poháňa vedomie, že existuje niečo viac!

Prevezmi zodpovednosť a buď dvojplameň. Dovoľujem si zobrať svoju silu do rúk a stávam sa dvojplameňom, chcem kráčať touto spletitou cestou, ktorá ma z celého srdca láka. Túžim zažívať jednotu a bytie v bezpodmienečnej láske.

S láskou,

Pozorovateľka života

Autor fotky: Yucel Moran / Flamingos